Ga naar de inhoud

21/05/2024 - De EU ondertekent de verklaring van Terhulpen over de toekomst van de Europese Pijler van Sociale Rechten

 

Op 15 en 16 april 2024 organiseerde de FOD Sociale Zekerheid samen met de FOD Werkgelegenheid in Terhulpen een conferentie over de Europese Pijler van Sociale Rechten. Op deze conferentie werd een interstitutionele verklaring over de toekomst van de Europese Pijler van Sociale Rechten ondertekend door de Europese instellingen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld.

Ook voor personen met een handicap is de verklaring van Terhulpen van belang:

  • "Het recht en de vrijheid van eenieder om toegang te hebben tot kwalitatief hoogstaande openbare diensten en diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten en essentiĆ«le diensten, die van cruciaal belang zijn" worden opnieuw bevestigd.
  • "Om de rechten van personen met een handicap te eerbiedigen en te bevorderen, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), moeten verdere stappen worden ondernomen om het gehandicaptenperspectief in alle EU-beleidslijnen te integreren en om een ambitieuze tweedefase van de strategie voor de rechten van personen met een handicap te ontwikkelen."
  • "De noodzaak om te investeren in geharmoniseerde en actuelere Europese, nationale en subnationale statistieken" wordt benadrukt.

Het doel van deze verklaring is om de toekomstige sociale agenda voor de periode 2024-2029 op te stellen met de Europese Pijler van Sociale Rechten als leidraad.