Ga naar de inhoud

20/11/2020 - Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Een kind met een handicap heeft dezelfde rechten als de andere kinderen


Op 20 november 1989 nam de Verenigde Naties in New York het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind aan. Daarom wordt elk jaar op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen specifieke rechten hebben.

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) wil graag de aandacht vestigen op de privacyrechten van kinderen met een handicap jonger dan 18 jaar.


De volgende 6 aandachtspunten zijn belangrijk voor het BDF:

 • Keuze van de leefomgeving
  Bij gebrek aan alternatieve oplossingen blijft institutionalisering de enige optie voor sommige kinderen met een handicap. Dit heeft gevolgen voor de privacy en zelfontplooiing van kinderen. Het BDF pleit ervoor dat de keuze voor het kind wordt nageleefd in overleg met de familie van het kind en de bevoegde diensten.

 • Belang van begeleiding
  Extra ondersteuning met de juiste communicatiemiddelen (gebarentaal, ‘gemakkelijk te begrijpen’-teksten, enz.) is nodig voor een kind met een handicap. Er moet ook een ‘multidisciplinaire’ aanpak zijn om rekening te houden met de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind.

 • Privéleven, emotioneel leven, seksueel leven
  Elk kind met een handicap heeft recht op een privéleven, emotioneel leven en seksueel leven. Regelmatige vergaderingen met een ondersteuningsstructuur kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van het risico op mishandeling en misbruik.

 • Privacy en het gebruik van communicatietechnologieën
  Kinderen met een handicap kunnen profiteren van het effectieve gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Ouders, opvoeders en leerkrachten moeten wel zorgen voor de veiligheid van het privéleven van kinderen met een handicap.

 • Armoede
  Armoede treft vele gezinnen met een kind met een handicap. De ouders moeten extra en betaalbare ondersteuning krijgen om hun kind thuis te begeleiden, zeker als er verschillende kinderen bij het gezin horen. Op professionneel gebied, moeten ze een sociale erkenning krijgen op korte termijn (extra verlof) en lange termijn (valorisatie voor pensioen).

 • Gegevensverzameling
  Er zijn nog steeds geen goed bruikbare kwantitatieve gegevens over handicap in België. Het BDF vraagt de autoriteiten om werk te maken van het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens die naar geslacht, leeftijd, handicap en behoeftes zijn uitgesplitst.


In augustus 2020 gaf het BDF de Europese Commissie ook advies over de EU-strategie voor de rechten van het kind 2021-2024.

Lees hier het advies


Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat wijst in haar jaarverslag erop dat kinderen met een handicap extra zorg en aandacht vragen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt dat er meer rekening wordt gehouden met de rechten van het kind tijdens de Covid-19-crisis. De lockdownevaluatie van de eerste golf heeft duidelijk laten blijken dat er meer ondersteuning nodig is op gebied van jeugdvoorzieningen, thuisopvang, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Afzondering moet een absolute uitzondering blijven! Een kind met een handicap mag niet nog een keer door de Covid-19-omstandigheden uitgesloten worden van de samenleving!

Bekijk het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat