Ga naar de inhoud

20/06/2022 - Het Belgian Disability Forum op de UNCRPD-conferentie
van de verdragsstaten in New York


Op 14 en 15 juni 2022 vertegenwoordigde Pierre Gyselinck het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) op de conferentie van de verdragsstaten inzake het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap (UNCRPD)[1] in New York.

Aangezien het BDF werd geraadpleegd bij de voorbereiding van de verklaring van België, kon het BDF deelnemen aan de Belgische delegatie onder leiding van mevrouw Lalieux, minister bevoegd voor personen met een handicap.

Verklaring van België

De verklaring van België werd afgelegd door minister Lalieux. Het richtte zich op:

  • de noodzaak om lessen te trekken uit het beheer van de Covid-crisis
  • het belang van toegankelijkheid van informatie in het kader van digitalisering
  • de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, vooral voor personen met een handicap
  • de opname van het recht op inclusie van personen met een handicap in de Belgische Grondwet
  • de ontwikkeling van het Federaal actieplan handicap
  • de oprichting van nieuwe adviesraden voor personen met een handicap op regionaal niveau en op het niveau van de Duitstalige Gemeenschap van België
  • het voornemen om administratieve en financiële belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te nemen

Vernieuwing van een derde van de leden van het Comité voor de rechten van personen met een handicap

De verdragsstaten moesten 9 leden van het Comité voor de rechten van personen met een handicap[2] kiezen. De kandidaten komen uit Mexico, Koeweit, Ghana, Zwitserland, Jordanië, Australië, Canada, de Republiek Korea en Colombia.

Op Europees niveau werd de Deense kandidaat niet gekozen, maar de Zwitserse kandidaat wel. Het is belangrijk om te onthouden dat het bij dit soort verkiezingen voor Europa ingewikkeld is om twee kandidaten te kiezen...

Rondetafelgesprekken en dialoog

De thema's die dit jaar aan bod kwamen tijdens de rondetafelgesprekken waren:

  • innovaties en technologieën ten dienste van de rechten van personen met een handicap
  • deelname van personen met een handicap aan de klimaatactie, de beperking van het risico op rampen en de weerbaarheid tegen natuurrampen
  • economische zelfstandigheid en ondernemerschap van personen met een handicap

De conferentie van verdragsstaten is ook een gelegenheid voor het BDF om in gesprek te gaan met autoriteiten, deskundigen van het Comité voor de rechten van personen met een handicap en collega's uit landen over de hele wereld.

[1] De UNCRPD-conferentie van de verdragsstaten wordt jaarlijks georganiseerd op het VN-hoofdkwartier. Het brengt alle staten samen die het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) hebben ondertekend en geratificeerd.

[2] De deskundigen van het Comité voor de rechten van personen met een handicap begeleiden de verdragsstaten bij de uitvoering van het UNCRPD. Zij zijn degenen die vragen stellen aan de lidstaten tijdens de "constructieve dialoog". De constructieve dialoog tussen het Comité voor de rechten van personen met een handicap en België zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.