Ga naar de inhoud

20/01/2023 - Lancering van de European Disability Card in alle lidstaten van de EU

 

Het BDF is verheugd mee te delen dat zijn voorstel voor een 'European Mobility Card' van in 2009 eindelijk realiteit zal worden met de aanwezigheid van de European Disability Card (EDC) in alle lidstaten.

Zoals beloofd in de EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 is de Europese Commissie van plan tegen eind 2023 de EDC te lanceren in alle lidstaten van de EU. Momenteel is deze kaart enkel werkbaar in de 8 lidstaten (waaronder België) die deelgenomen hebben aan het proefproject van 2016-2018.

In het kader van de voorbereiding van het initiatief, beoordeelt de Europese Commissie de effecten die een dergelijk initiatief zou kunnen hebben op de dienstverleners, de overheidsinstanties en de consumenten, waaronder uiteraard de personen met een handicap.

Lees de studie ter beoordeling van het proefproject rond de EDC (enkel in het Engels)

Ingevolge deze beoordeling vond een raadpleging plaats die liep van 23 november 2022 tot 9 januari 2023. Het BDF heeft deelgenomen aan deze raadpleging.

Het standpunt van het BDF:

  • Wat betreft de toegang tot de EDC, vraagt het BDF de status quo: erkenning van de EDC aan elke persoon die door één van de 5 agentschappen is erkend. 
    Inzake het gebruik, dient deze vrijwillig te zijn.
  • In verband met de inhoud, onderlijnt het BDF dat de EDC dezelfde aangepaste dienstverlening moet verlenen aan zowel eigen onderdanen als aan personen met een handicap uit andere lidstaten.
    • Wat betreft de betrokken sectoren, steunt het BDF de Europese Commissie in haar voornemen om de vervoersector toe te voegen aan de sectoren cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Vervoer is voor het ogenblik niet inbegrepen in de EDC in België. De vervoersector is niettemin cruciaal om het vrij personenverkeer te kunnen waarborgen.
    • Het BDF is gekant tegen de samenvoeging van de EDC met de Europese parkeerkaart. De twee kaarten hebben immers een verschillende rol en moeten ook fysiek apart van elkaar beschikbaar zijn.
  • Het BDF dringt eveneens aan dat de Commissie een brede informatiecampagne in alle lidstaten opzet/sponsort. De Commissie zou ook kunnen overwegen om op de EU-website rond de EDC een lijst met goede praktijken aan te maken en op de kaart een QR code toe te voegen die leidt naar deze website rond de EDC.
  • Ten slotte, zou het BDF willen voorstellen om een jaarlijkse prijsuitreiking te organiseren voor de gemeenten en dienstverleners die zich inzetten om de eigen dienstverlening aan te passen en toegankelijker te maken.