Ga naar de inhoud

19/12/2019 - CEDAW-comité publiceert lijst met thema's en vragen

Na de indiening van een vragenlijst door het BDF en de adviesraden in oktober, heeft het CEDAW-comité op 15 november zijn lijst met thema’s en vragen voor België gepubliceerd.

Het BDF is tevreden dat het CEDAW-comité veel inlichtingen en statistieken over vrouwen en meisjes met een handicap vraagt, meer bepaald over:

  • onderwijs en tewerkstelling van vrouwen met een handicap of een migratieachtergrond;
  • geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar handicap, soort geweld en relatie tussen dader en slachtoffer;
  • de hervorming van de onbekwaamheidsregelingen  en het bepalen van een nieuw beschermingsstatuut in overeenstemming met de menselijke waardigheid, in het kader van de toepassing van de wet van 17 maart 2013;
  • het aantal sterilisaties van vrouwen met een handicap, met inbegrip van vrouwen met een intellectuele of psychosociale handicap. Het Comité vraagt of een derde partij toestemming kan geven voor sterilisatie voor een persoon met een handicap en onder welke omstandigheden;
  • de mensenrechtensituatie van vrouwen die geconfronteerd worden met gekruiste discriminatie, met inbegrip van migrantenvrouwen, vrouwen met een handicap en lesbische, biseksuele en transseksuele vrouwen. Het Comité vraagt welke maatregelen er zijn genomen om hun een daadwerkelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, tewerkstelling en het politieke en openbare leven te waarborgen, in het bijzonder door middel van tijdelijke speciale maatregelen.

Op dit moment bestaat deze lijst alleen in het Engels en het Frans. Het BDF zal voor een vertaling in het Nederlands en het Duits zorgen.

België moet nu zijn 8ste periodieke verslag opstellen, met inachtname van de lijst met punten van het Comité.