Ga naar de inhoud

13/03/2020 - COVID-19: Personen met een handicap opnieuw vergeten?  


Sinds donderdag 12 maart is het beheer van de COVID-19-crisis in België in federale handen, om zo "een betere coördinatie en informatie" te garanderen. De persconferentie van donderdag 12 maart werd echter niet ondertiteld of in gebarentaal vertaald, hoewel veel concrete maatregelen met betrekking tot het bezoek van openbare plaatsen, ziekenhuizen, winkels, scholen, enz. vrijdag 13 maart al in werking treden. 

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en het Belgium Disability Forum interpelleerden de Eerste Minister en de Minister belast met personen met een beperking over twee zaken:


1. TOEGANG TOT INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

 1. Federale website voor de burgers (https://www.info-coronavirus.be/nl/): geen video in gebarentaal, geen ‘easy to read’, niet in overeenstemming met AnySurfer;
 2. Idem voor overheidscommunicatie op televisie: niets in gebarentaal of ‘easy to read’;
 3. En voor mensen uit de gezondheidssector:
  1. Persoonlijke assistenten, respijtzorg, thuishulp, enz. hebben geen officiële informatie ontvangen;
  2. Een zeer groot aantal medische consultaties gebeurt via telefoon, skype en andere onlinekanalen: we weten niet in hoeverre de toegankelijkheid voor mensen met een handicap is gewaarborgd.

Deze informatie moet dringend worden verspreid naar ALLE BURGERS , MET INBEGRIP VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP.


2. DAGELIJKS LEVEN

"De genomen maatregelen hebben verstrekkende gevolgen en verstoren de organisatie van de samenleving" (aldus de Eerste Minister). We zijn blij dat er zeer veel aandacht wordt besteed aan de ouderen. Wij vragen dezelfde aandacht voor personen met een handicap en de impact op het dagelijks leven.

1. VOOR PERSONEN DIE (OVERDAG EN/OF ’S NACHTS) IN INSTELLINGEN VERBLIJVEN:

 1. De gevolgen van de opschorting van de bezoeken (gezinnen, vrijwilligers, enz.) moeten worden geïntegreerd in de personeelslasten (maaltijden, begeleiding, … om nog maar te zwijgen van het welzijn van de personen met een handicap);
 2. Er moet duidelijkheid komen over de situatie van niet-permanente bewoners en zij die regelmatig naar hun familie terugkeren;
 3. De situatie moet op alle niveaus worden beschouwd als een ABSOLUUT NOODGEVAL: we aanvaarden absoluut geen meerkosten op rekening van de personen met een handicap (bij het bepalen van de tarieven voor bijstand en ondersteuning).

2. VOOR MENSEN DIE ALLEEN WONEN EN AL DAN NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING:

 1. Er moet op worden toegezien dat de steunmaatregelen voor deze mensen worden gehandhaafd en zo nodig versterkt, want deze mensen dreigen meer dan ooit op zichzelf aangewezen te zijn;
 2. Bepaalde levenssituaties zullen meer begeleiding vereisen: het is absoluut noodzakelijk dat ALLE professionele partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze mensen de komende weken worden opgevangen, op zijn minst op het vlak van de zorg voor hun gezondheid.