Ga naar de inhoud

10/12/2019 - Internationale Dag van de Mensenrechten: ook voor personen met een handicap

Op 10 december 1948 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit. De VN hebben op 13 december 2006 een nieuwe tekst aangenomen waarin er uitdrukkelijk aan wordt herinnerd dat de mensenrechten ook moeten gelden voor mensen met een handicap: het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD).

Belgiƫ heeft deze twee verdragen geratificeerd.

En toch zijn de rechten en vrijheden van personen met een handicap nog steeds geen werkelijkheid. Leven met een handicap blijft een bron van uitsluiting en ontzegging van rechten: veel personen met een handicap kunnen niet stemmen, kunnen geen gezin stichten, kunnen niet op vakantie gaan, kunnen geen regulier onderwijs volgen, kunnen eenvoudigweg niet de trein nemen, enz.

Het beleid houdt onvoldoende rekening met hun behoeften, met als gevolg dat mensen met een handicap hun rechten niet kunnen uitoefenen.

Het BDF en de Belgische adviesraden hebben in hun verslagen van 2014 en 2019 deze rechteloze situaties aan de kaak gesteld.

Zij dringen er op aan dat de volgende maatregelen worden genomen:

  • De effectieve oprichting van een nationale instelling voor de rechten van de mens;
  • Een nationale, proactieve en concrete planning voor de bestrijding van armoede en uitsluiting, die vooral mensen met een handicap treffen;
  • Volledige statistieken, concrete indicatoren en regelmatige evaluatie van de wetgeving en het beleid.