Ga naar de inhoud

10/05/2022 - Het Waalse Gewest krijgt zijn adviesraad voor personen met een handicap


Op 4 mei 2022 heeft het parlement van Wallonië de tekst aangenomen tot oprichting van een Waalse adviesraad voor personen met een handicap ("Conseil consultatif des personnes en situation de handicap"). Sinds 2010 vraagt ​​het Belgian Disability Forum vzw (BDF) om een adviesorgaan voor elk bevoegdheidsniveau in federaal België te creëren. Dit zal een volledige dialoog tussen politici en personen met een handicap bevorderen.

Het BDF is verheugd over de oprichting van deze raad die personen met een handicap zal vertegenwoordigen bij de uitvoering van het beleid dat hen aangaat op niveau van het Waalse Gewest. Dit is een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Een adviesraad die zelfstandig kan optreden

De aangenomen tekst bepaalt dat de Waalse adviesraad adviezen uitbrengt

  • op verzoek van de Waalse Regering over de voorontwerpen van decreten en de besluiten betreffende het beleid van personen met een handicap (artikel 3 §2)
  • op verzoek van de Waalse Regering over de voorontwerpen van decreten en de reglementaire besluiten die van invloed zijn op het leven van personen met een handicap en die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen (artikel 3 §3)
  • op eigen initiatief over de voorontwerpen van decreten en reglementaire besluiten die van invloed zijn op het leven van personen met een handicap (artikel 3 §3)

Er is ook de mogelijkheid voorzien dat de adviesraad op eigen initiatief of op verzoek van de Waalse regering studies uitvoert over aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.

Het BDF hoopt dat de praktische regelingen voor de oprichting van deze raad snel worden uitgevoerd, zodat er goed rekening wordt gehouden met de behoeften van personen met een handicap.

Een adviesorgaan op elk niveau van federaal België

Na de federale regering hebben de 3 gewesten binnenkort een eigen adviesraad. De Duitstalige Gemeenschap kondigt de aanstaande oprichting van haar eigen adviesraad aan. Het enige dat ontbreekt is een adviesraad voor de Franse Gemeenschap en alle bevoegdheden van het federale België zijn gedekt!

Lees de tekst van het Waals Parlement