Ga naar de inhoud

10/02/2023 - Commission on the Status of Women: 67ste sessie

 

Op 24 januari organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken een informatiesessie ter voorbereiding van de 'Commission on the Status of Women' (CSW) die van 6 tot 17 maart 2023 zal plaatsvinden in New York. Deze CSW is georganiseerd vanuit de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC). Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) was vertegenwoordigd door mevrouw Gisèle Marlière op de infosessie.

Het prioritair thema van de jaarlijkse vergadering, is 'Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls'. Op vrijdag 20 januari werd het standpunt van de Europese Unie bepaald, aangezien zij namens de lidstaten gaat onderhandelen. Ook een Belgische standpunt wordt onderhandeld om concrete inzichten te verschaffen.

De standpunten van het BDF zijn de volgende :

  • Vrouwen en meisjes met een handicap zijn dubbel benadeeld inzake de digitale kloof, zowel in het onderwijs als in tewerkstelling, omdat ze én vrouw zijn én een handicap hebben;
  • Digitalisering biedt zowel opportuniteiten als valkuilen voor vrouwen met een handicap op vlak van onderwijs en tewerkstelling, maar niemand mag uit de boot vallen in (het gebruik van) nieuwe technologieën en daarbij heeft de staat een grote rol te spelen;
  • Er is een groot tekort aan (digitale) data uitgesplitst naar geslacht en naar handicap.

Het BDF dringt erop aan dat België in de eerste plaats op het eigen grondgebied concrete maatregelen neemt om de digitale kloof, die mettertijd steeds groter wordt, te dichten. Er zijn meer adequate opleidingen nodig om de digitale kloof te dichten in alle aspecten van het leven en de staat moet zorgen voor meer data en meer studies over vrouwen, en meer in het algemeen personen met een handicap.

Lees de bijdrage van het BDF aan de 67ste sessie van de CSW

Inzake dit onderwerp is er een interessante studie door de Koning Boudewijnstichting met een barometer over digitale inclusie. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft bovendien al een positienota uitgebracht over de digitale kloof.