Ga naar de inhoud

08/03/2022 - Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Een volwaardige en duurzame plek ook voor alle vrouwen met een handicap!


Het thema dat de UN Women heeft gekozen voor 2022 is "gendergelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst".

Het BDF herinnert aan het rechtstreekse verband met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ("Sustainable Development Goals") die in september 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgesteld en aangenomen. Het BDF heeft het grote publiek ook bewust gemaakt van alle duurzaamheidskwesties met betrekking tot personen met een handicap via 7 animatiefilmpjes die door het European Disability Forum zijn ontwikkeld. Deze video’s zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits, gebarentaal en met audiodescriptie.

Het BDF roept alle landen op zich in te zetten om aan armoede een einde te maken en ongelijkheid te bestrijden. "Leave no one behind" moet een belangrijk aandachtspunt worden.

Vrouwen en meisjes met een handicap moeten zonder beperkingen kunnen deelnemen aan de tenuitvoerlegging van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Zij mogen niet langer aan de zijlijn blijven staan; zij hebben een echte rol te spelen op het gebied van inclusie.

Het BDF roept op om geen onderscheid meer te maken tussen alle vrouwen en om de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te bestrijden: hun rechten op papier moeten daden en feiten worden in heel onze samenleving!