Ga naar de inhoud

06/07/2020 - Voorbereiding van de Europese strategie voor personen met een handicap voor de periode na 2020

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is verheugd dat, ondanks een vertraging als gevolg van de Covid-19-crisis, de voorbereiding van de Europese strategie ten gunste van personen met een handicap voor de periode na 2020 blijft vorderen, met de aanneming van een resolutie van het Europees Parlement.

Een sterke resolutie van het Europees Parlement

Op 23 juni 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen die grotendeels de verwachtingen van het European Disability Forum (EDF) overneemt over de toekomstige Europese strategie ten gunste van personen met een handicap. De stemming werd gewonnen met 653 stemmen voor, 6 tegen en 29 onthoudingen. De consensus is dus zeer breed.

Het versterkt duidelijk de positie van het EDF in haar onderhandelingen met de Europese Commissie.

Belangrijke verzoeken

De resolutie van het Europees Parlement roep op tot een Europese strategie die:

  • voorziet in aanspreekpunten over handicaps in alle directoraten-generaal, in de agentschappen van de Commissie en in alle instellingen van de Europese Unie (EU). Aan deze diensten moeten voldoende middelen worden toegewezen
  • acties opneemt die een fatsoenlijke levensstandaard, inclusief onderwijs, sociale bescherming en zelfstandig wonen in de gemeenschap garanderen
  • een nieuwe waarborging van rechten creëert voor werkzoekenden met een handicap, door hen stages, leercontracten of opleidingen te garanderen
  • de vrijheid in de EU garandeert om te bewegen, te wonen, te werken, te reizen en te studeren, alsook om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen, net als alle andere burgers
  • voorziet in een uitbreiding van de European Disability Card
  • besluit over de oprichting van een Europesee Toegangsraad, die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de handhaving van de EU-wetgeving en normen inzake toegankelijkheid
  • gelijkheid bevordert voor personen met een handicap op alle gebieden, ongeacht leeftijd, geslacht en seksuele geaardheid, en die zorgt voor gelijke kansen en bescherming tegen discriminatie, geweld en misbruik. Dit houdt onder meer in dat de onderhandelingen over de horizontale richtlijn inzake gelijke behandeling worden vlot getrokken
  • strijdt tegen gekruiste discriminatie waarmee vrouwen en meisjes met een handicap worden geconfronteerd. Het Parlement dringt erop aan dat er genderspecifieke gegevens worden verzameld
  • ervoor zorgt dat handicap wordt opgenomen in alle beleidsmaatregelen en programma's van het COVID-19-herstelplan voor Europa en dat specifieke maatregelen om de impact van de pandemie op personen met een handicap te verzachten, worden opgenomen in de strategie voor de periode na 2020
  • bepaalt dat de EU-begroting het gebruik van middelen garandeert in overeenstemming met het UNCRPD, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat zij niet bijdragen tot de institutionalisering van personen met een handicap, maar tot de ontwikkeling van een inclusieve en toegankelijke omgeving

Het Europees Parlement erkent  dat de EU-instellingen personen met een handicap en hun representatieve organisaties moeten betrekken bij de voorbereiding van de volgende EU-handicapstrategie.  

Voor meer informatie, lees de resolutie van het Europees Parlement.

De Europese Commissie moet nu handelen

Deze resolutie van het Europees Parlement is een belangrijke stap na de online enquête die het BDF in het najaar van 2019 aan zijn leden had gevraagd te beantwoorden.

De Europese Commissie beschikt nu over alle nodige elementen om een beslissing te nemen over een effectieve handicaptstrategie voor de periode 2021-2030.

Het Belgian Disability Forum (vzw) sluit zich aan bij het EDF en het Europees Parlement in hun vraag naar een ambitieuze strategie op lange termijn.