Ga naar de inhoud

05/02/2021 - Verklaring van Beijing - VN-Commissie voor de Status van Vrouwen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft op 21 januari 2021 deelgenomen aan een online informatievergadering. Deze zitting werd georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van de 65ste zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW65, Verenigde Naties) die van 15 tot en met 26 maart 2021 via live streaming zal plaatsvinden.

Deze functionele commissie van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) wijdt zich uitsluitend aan het bevorderen van de positie van de vrouw en het bereiken van gendergelijkheid. Zij komt jaarlijks bijeen om de gemaakte vorderingen te beoordelen, de uitdagingen te bepalen en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Op de vergadering van 21 januari, die werd voorgezeten door CoorMulti (coördinatiedienst van Buitenlandse Zaken), hebben vertegenwoordigers van de Belgische autoriteiten, NGO's en adviesorganen gesproken over:

  • de richtsnoeren van het programma,
  • de strategie van de Europese Unie die de onderhandelingen namens de lidstaten zal voeren en
  • de eerste elementen van het Belgische standpunt.

Het BDF werd op deze vergadering vertegenwoordigd door bestuurslid Veerle Van den Eende: zij drong sterk aan op aandacht voor de leefomstandigheden van vrouwen en meisjes met een handicap die zwaar te lijden hebben onder meervoudige discriminatie.

Lees de bijdrage van het BDF