Ga naar de inhoud

04/02/2021 - Inclusief onderwijs: Federatie Wallonië-Brussel 
veroordeeld door het Europees Comité voor sociale rechten

Op woensdag 3 februari 2021 werd België door het Europees Comité voor sociale rechten veroordeeld voor zijn gebrek aan inspanningen om leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap op te nemen in het gewone onderwijs. Dit betreft in de eerste plaats de Federatie Wallonië-Brussel, maar ook het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Commission Communautaire Française (COCOF), die over belangrijke hefbomen beschikken voor ondersteuning, voornamelijk via de begeleidende diensten met opdrachten in de onderwijscontext.

Het BDF wijst erop dat opleiding en tewerkstelling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
In België heeft slechts 23% van de personen met een handicap in de werkende leeftijd een baan.
Vrouwen met een handicap zijn ook nog het slachtoffer van dubbele discriminatie op gebied van opleiding (minder gekwalificeerde opleidingen) en bij de toegang tot de arbeidsmarkt: zie verslag.