Ga naar de inhoud

03/12/2021 - Naar een wereld van verbondenheid.
Ook voor personen met een handicap! 


Verbondenheid is het modewoord.

Maar is verbondenheid alleen maar ‘elektronisch verbonden zijn’? Moeten de andere vormen van verbondenheid verdwijnen? Is een smartphone echt onmisbaar wanneer je brood koopt, op restaurant een pizza bestelt, je buurman begroet of contact opneemt met de gemeente?

Op 3 december is het de "Internationale Dag van Personen met een Handicap". Communicatiemiddelen op basis van de nieuwe technologieën hebben vele voordelen voor de meerderheid van de Europese burgers. Maar zij mogen niet de enige contactvorm tussen mensen worden in de vele facetten van het openbare leven. Personen met een handicap hebben, net als anderen, behoefte aan kwalitatieve menselijke begeleiding. Alleen zo hebben ze toegang tot hun rechten en levenskeuzes.

Het BDF heeft onlangs de oproep van het maatschappelijk middenveld over de Europese verordening inzake kunstmatige intelligentie en de EDF-resolutie over de beginselen voor de digitale inclusie van personen met een handicap medeondertekend. Deze twee teksten moeten ervoor zorgen dat communicatietechnologieën instrumenten van inclusie blijven.

Een EU-verordening over kunstmatige intelligentie met respect voor de mensenrechten

Het BDF heeft de oproep van het maatschappelijk middenveld ondertekend: de Europese regelgeving inzake toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) moet rekening houden met de behoeften en rechten van alle Europese burgers. De oproep bevat 9 belangrijke aspecten:

 • Een coherente, flexibele en evoluerende benadering van het "risico" van AI-systemen.
 • Een verbod op alle AI-systemen die een onaanvaardbaar risico vormen voor de grondrechten.
 • Verantwoordingsplicht voor gebruikers van AI-systemen met een hoog risico tegenover degenen die er de nadelen van ondervinden.
 • Relevante en systematische transparantie naar het publiek.
 • Effectieve rechten en rechtsmiddelen voor de benadeelden van AI-systemen.
 • Toegankelijkheid gedurende de hele levenscyclus van de AI.
 • Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
 • Verbeterde en evoluerende normen voor AI-systemen.
 • Een allesomvattende AI voor iedereen.

Ga naar de oproep van het maatschappelijk middenveld

De EDF-resolutie over de beginselen voor de digitale inclusie van personen met een handicap

Het BDF heeft actief deelgenomen aan het schrijven van de EDF-resolutie over de digitale inclusie van personen met een handicap. In deze resolutie wordt erop aangedrongen dat de "digitale wereld", die zich momenteel in hoog tempo ontwikkelt, de behoeften en rechten van personen met een handicap moet respecteren. Daarvoor zijn de volgende 10 voorwaarden nodig:

 1. Het integreren van de toegankelijkheidsvereisten en de bescherming van de rechten van personen met een handicap - non-discriminatie, gelijkheid, privacy en gegevensbescherming - in alle digitale beleidsmaatregelen en initiatieven van de EU.
 2. Ervoor zorgen dat de digitalisering niet ten koste gaat van niet-digitale oplossingen, en dat de keuze voor menselijke ondersteuning en niet-digitale middelen voor participatie in alle aspecten van het openbare en het privéleven wordt gegarandeerd voor personen met een handicap die dat verkiezen. Niet-digitale toegangsmiddelen en ondersteuning mogen geen extra kosten voor personen met een handicap met zich meebrengen.
 3. De lacunes inzake toegankelijkheid en grondrechten van personen met een handicap in de voorstellen van de Europese Commissie voor wetgeving inzake digitale diensten, digitale markten en kunstmatige intelligentie tijdens het huidige wetgevingsproces wegwerken.
 4. De ambitie van personen met een handicap aanzwengelen en ervoor zorgen dat ze net als anderen kunnen profiteren van alle aspecten van de digitale revolutie, onder meer door gelijke rechten als consument te genieten en digitaal mee te groeien zoals voorzien in de digitaliseringsvisie van de EU voor 2030.
 5. Ervoor zorgen dat de digitalisering de rechten van personen met een handicap en de uitvoering van het VN-verdrag over personen met een handicap ten goede komt, met name op het gebied van toegang tot de rechter, bescherming van de rechten van slachtoffers, onlinegezondheidszorg en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld.
 6. Ervoor zorgen dat de EU voldoende investeert in digitale vaardigheden en de toegang tot betaalbare digitale instrumenten voor alle personen met een handicap, zodat de digitalisering iedereen in gelijke mate ten goede komt.
 7. Ervoor zorgen dat personen met een handicap in al hun diversiteit, via hun vertegenwoordigende organisaties en deskundigen op het gebied van toegankelijkheid, op zinvolle wijze kunnen deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van een relevant digitaal EU-beleid.
 8. Het beleid van de EU doeltreffend uitvoeren, door sterke en toegankelijke mechanismen voor monitoring, klachten en handhaving in te stellen, en door ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de relevante EU-wetgeving onafhankelijk zijn, voldoende middelen en personeel hebben en over expertise beschikken inzake toegankelijkheid en de fundamentele rechten van personen met een handicap.
 9. Ervoor zorgen dat strikte toegankelijkheidscriteria van toepassing zijn op alle EU-financiering voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, digitale oplossingen en infrastructuur.
 10. Ervoor zorgen dat de EU en de nationale instellingen voldoen aan de modernste toegankelijkheidsvereisten voor ICT-toepassingen (websites, apparaten, software, toepassingen, video's, digitale publicaties, o.a. op sociale media enz.) die door burgers en ambtenaren worden gebruikt.

Ga naar de EDF-resolutie