Ga naar de inhoud

03/12/2019 - Europese dagen van personen met een handicap 2019

Voor een strategische aanpak van handicap in Europa

Op 28 en 29 november 2019 heeft het BDF deelgenomen aan de Europese dagen van personen met een handicap (JEPH), georganiseerd door de Europese Commissie en het European Disability Forum (EDF).

Deze drie thema's werden besproken:

  • Evaluatie van de Europese handicapstrategie 2010-2020
  • Sportbeoefening voor iedereen
  • Uitreiking van de Access.City.Award
 

Evaluatie van de Europese handicapstrategie 2010-2020

De Europese Commissie leidt de evaluatie van haar 2010-2020-strategie voor personen met een handicap. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zal de Commissie haar nieuwe strategie voor 2020-2030 lanceren in april 2020.

48% van de respondenten vond dat de strategie van invloed was op de nationale wetgeving en het dagelijks leven van de burgers. Onderwijs en opleiding hadden de laagste resultaten. Helaas is dit de sector waarin de Europese Commissie de minste speelruimte heeft: het valt onder de bevoegdheid van de lidstaten...

Yannis Vardakastanis, Voorzitter van het EDF, riep op tot een ambitieus Europa: “...De tijd van verklaringen is voorbij. We hebben bereikt dat de rechten van personen met een handicap in de teksten zijn opgenomen... Het is tijd om concrete resultaten te boeken...”

 

Sport voor iedereen, hoe bereiken?

Voor dit thema, gewijd aan sport voor iedereen, heeft Europees parlementslid David Lega, meervoudig Paralympisch medaillewinnaar, het belang van de resultaten van sporters met een handicap op hoog niveau getemperd. Ze zijn een bron van motivatie voor elke sporter, maar het belangrijkste in de sport is het verleggen van persoonlijke grenzen en het solidariteitsgevoel tussen iedereen...

Het hele panel herhaalde de noodzaak van inclusieve sport vanaf jonge leeftijd.

 

Acces.City.Award, Warschau en Marianne Thyssen in de kijker

De uitreiking van de Access.City.Award was de gelegenheid om 6 steden te belonen voor hun inspanningen op het gebied van toegankelijkheid.

Warschau ontving de hoofdprijs.

De prijs werd uitgereikt door Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor België in de afgelopen 5 jaar. Het was haar laatste dag in dienst. Ze kreeg een staande ovatie, wat aantoont dat haar doortastende optreden en planmatige aanpak “zonder franjes” zeer gewaardeerd werd door vele actoren binnen het Europese handicapbeleid...

 

Op deze Internationale Dag van Personen met een Handicap wijst het BDF erop dat:

  1. In de volgende strategie 2020-2030 de voorschriften van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moeten (UNCRPD) worden geïmplementeerd
  2. De Europese instellingen hun samenwerking moeten versterken met het oog op een socialer en inclusiever Europa voor personen met een handicap
  3. Het verband tussen handicap en armoede een realiteit is waarop de lidstaten dringend actie moeten ondernemen. Dit is vooral het geval in België
  4. De Europese Structuurfondsen (ESF) 2021-2027 het beleid en de acties van de lidstaten alleen moeten ondersteunen als daarin rekening wordt gehouden met de behoeften van personen met een handicap, ook op het gebied van recreatiesport voor iedereen
  5. Tot op heden geen enkele Belgische stad is verkozen voor haar inzet op gebied van toegankelijkheid. Het BDF is van mening dat toegankelijkheid niet één van de hoogste prioriteiten bij onze politieke vertegenwoordigers is, wanneer meer dan 15% van de bevolking een handicap heeft en 1 op de 2 mensen tijdelijk of blijvend met beperkte mobiliteit te maken heeft.