Ga naar de inhoud

02/07/2019 - UNCRPD: 10de verjaardag in België

2 juli 2009 - 2 juli 2019: Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) is al 10 jaar van kracht in België.

2009: Een handtekening op papier met belangrijke concrete gevolgen!

Met de ratificering van het UNCRPD ging België een engagement aan tegenover zijn burgers en de internationale gemeenschap:

  • alle vormen van uitsluiting m.b.t. handicap verminderen
  • waken over de toepassing van de mensenrechten in alle domeinen van het leven, en dit volgens de behoeften van de personen met een handicap
  • ervoor zorgen dat de personen met een handicap hun levenskeuzes kunnen vervullen en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
  • de personen met een handicap betrekken bij de beleidsbeslissingen via de verenigingen en raden die hen vertegenwoordigen

2019: Een gemengd beeld

Het UNCRPD werkt zeker door in de beleidsacties in België: voorbeelden zijn de hervorming van het beschermingsstatuut van de persoon met een handicap, het Persoonsvolgend Budget en het M-Decreet (inclusief onderwijs) in Vlaanderen, Autism plan in Wallonië, enz.

Wat ontbreekt, is een globale strategie en planning: op veel vlakken wordt er simpelweg weinig of geen rekening gehouden met de behoeften van personen met een handicap: armoedebestrijding, tewerkstelling en tegemoetkomingen, opleiding, vervoer, vrije tijd, enz.

En nu? Blijven hameren op dezelfde nagel!

De huidige politieke context is niet duidelijk: de toekomstige politieke coalities zijn nog niet gekend en het BDF kan niet zeggen in welke mate de persoon met een handicap een plaats zal krijgen in de beleidsprogramma’s.

Het individualisme, het identitarisme en de invraagstelling van heel wat democratische principes houden een reële bedreiging in zonder het tegengewicht van de Universele Mensenrechten en fundamentele democratische waarden.

De mensenrechten van personen met een handicap in België moeten worden nageleefd in alle domeinen van het leven en op alle overheidsniveaus: van het federale tot het gemeentelijke. Deze rechten worden verduidelijkt in de eerste 33 artikels van het UNCRPD.

Meer dan ooit blijft het BDF de waarden en rechten verdedigen die gegrond zijn in het respect voor levenskeuzes, het gemeenschapsleven en solidariteit voor allen. De 18 verenigingen die het BDF vormen blijven ijveren om de stem van hun leden te laten horen, van het lokale niveau tot bij de VN!