Ga naar de inhoud

Over ons - Makkelijk te lezen

Het BDF is het Belgian Disability Forum.

Het BDF verenigt 18 Belgische organisaties
die personen met een handicap vertegenwoordigen.

Het BDF zegt dat:

 • respect voor personen met een handicap belangrijk is.
 • personen met een handicap rechten en verplichtingen hebben
  net als andere mensen.
 • personen met een handicap moeten kunnen deelnemen
  aan het leven in de samenleving.
 • personen met een handicap het recht hebben om deel te nemen
  aan politieke beslissingen die hen raken.

Het BDF vertegenwoordigt personen met een handicap in België
binnen het European Disability Forum (EDF).

Het EDF werkt op het niveau van Europa.

Het BDF werkt samen met vele instellingen en vzw’s
om samen sterker te zijn.

Het BDF:

 • meldt de Europese en internationale informatie
  aan de Belgische verenigingen.
 • meldt de behoeften van personen met een handicap
  op Europees en internationaal niveau.