Ga naar de inhoud

Activiteitenverslag BDF 2019 - Makkelijk te lezen

Het BDF is het Belgian Disability Forum.

Het BDF verenigt 18 Belgische organisaties
die personen met een handicap vertegenwoordigen.

Het BDF werkt op Europees niveau.

Het BDF heeft veel werk gedaan in 2019.

Hier zijn de belangrijkste zaken:

1. Verdrag van de Verenigde Naties
over de rechten van personen met een handicap

Het BDF sprak met experten van handicap in Genève

Genève is een stad in Zwitserland.

Het BDF legde de experten uit
hoe personen met een handicap in België leven.

Het BDF legde de grote problemen uit.

Lang geleden heeft België gezegd
wat ze zouden doen voor personen met een handicap.

Maar vandaag is dat nog steeds niet gebeurd.

Het BDF zei dat het niet normaal is
om zo lang tewachten.

Dingen moeten veranderen
voor personen met een handicap.

De experten luisterden goed naar wat de BDF zei.

De experten willen weten
wat de Belgische regering gaat doen.

De overheid is de groep mensen die beslissen over de wetten in België.

De experten hebben vragen gesteld aan de Belgische regering.

De Belgische regering zal in 2020 de vragen beantwoorden.

Het BDF wil weten
wat de regering gaat zeggen.

Het BDF zal ook advies vragen
aan de verenigingen voor personen met een handicap.

De president van het BDF is ook naar New York gegaan

De voorzitter van het BDF ontmoette andere verenigingen
om te begrijpen wat er in hun land gebeurt.

De voorzitter van het BDF zei dat het zeer belangrijk was
om activiteiten te houden met andere mensen
voor personen met een handicap.

Het is belangrijk om te sporten
en veel andere dingen te doen met veel andere mensen.

De voorzitter van het BDF sprak over de Europese handicapkaart.

De voorzitter van het BDF zei dat de kaart moet worden aanvaard
in alle landen van Europa.

Het BDF heeft ook een ontmoeting gehad
met de leden van het Europees Parlement

Europese parlementsleden zijn de personen
die werken in het Europees Parlement.

De Europese parlementsleden beslissen over de wetten in Europa.

De parlementsleden zeiden dat ze zouden werken aan
de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De parlementsleden zullen werken om de toegang te verbeteren tot
    - werk
    - gebouwen
    - vervoer

De parlementsleden zeiden dat mensen met een handicap
moeten stemmen.

De parlementsleden zeiden ook dat de inclusie van personen
met een handicap zo vroeg mogelijk moet starten.

Inclusie is het verwelkomen van iedereen, zelfs als je anders bent.

Het helpt iedereen
om samen te kunnen leven.

Je moet niet wachten tot je volwassen bent.

Kinderen met een handicap moeten leven
met andere kinderen zonder handicap.

2. Verdrag van de Verenigde Naties
over vrouwenrechten

Veel vrouwen en meisjes met een handicap
zijn ongelukkig.

Waarom?

Omdat ze niet het werk kunnen doen dat ze willen.

Omdat men ze soms verplicht om zich te laten steriliseren.

Gesteriliseerd worden is wanneer je geen baby's meer kunt krijgen.

Het BDF is niet blij.

Het BDF vertelde dit aan de experten.

De experten zijn ook niet blij.

De experten hebben België gevraagd dit te veranderen.

3. Institutionele overgang

Veel personen met een handicap wonen in instellingen.

Een instelling is een plek waar mensen wonen
die niet familie zijn.

Men heeft er niet altijd voor gekozen om bij deze mensen te wonen.

Het is niet altijd de echte keuze van mensen om in instellingen te wonen.

Sommige personen met een handicap
willen op zichzelf wonen.

Ze willen niet met mensen samenwonen
die ze niet gekozen hebben.

Sommige personen met een handicap willen beslissen
wie uit te nodigen in hun instelling.

Personen met een handicap willen beslissen
over hun dagelijkse activiteiten.

Sommige personen met een handicap willen in de stad wonen
en niet op het platteland.

En vele andere dingen…

Het BDF en de NHRPH bespraken dit samen.

De NHRPH
is de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

De NHRPH en het BDF spraken met elkaar om te weten
hoe men het leven van personen met een handicap beter kan maken.

De NHRPH en het BDF willen dat personen met een handicap
een keuze hebben.

Een keuze hebben is bijvoorbeeld kiezen waar men woont.

De NHRPH en het BDF willen ook dat personen met een handicap
die in instellingen wonen
zich goed voelen zoals thuis.

De NHRPH en het BDF willen ook dat personen met een handicap
hun projecten kunnen doen zoals ze willen.

De NHRPH en het BDF willen ook dat personen met een handicap
samen met anderen beslissen hoe ze gelukkig kunnen zijn.

4. Het BDF denkt dat we samen sterker zijn

Het BDF werkt samen met het EDF

Het EDF is het European Disability Forum.

Het is de grote familie van alle BDF’s van alle landen van Europa.

Het is erg belangrijk voor het BDF
om andere landen te ontmoeten.

Omdat het BDF hierdoor veel leert
omdat dit nieuwe ideeën geeft
voor een beter leven van personen met een handicap.

Het BDF werkt ook samen met de Belgische adviesraden

Een adviesraad verdedigt personen met een handicap.

De adviesraad zegt politici
dat er nog veel te doen is
voor personen met een handicap.

Er zijn nog veel dingen te doen
voor de rechten van personen met een handicap.

5. Communicatie en bewustwording

Het BDF zegt de dingen die het doet
op haar website en op Twitter.

Twitter is een middel voor communicatie op internet zoals Facebook.

Het BDF startte met het schrijven van teksten
die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn

En het BDF gaat veel meer schrijven in teksten
die gemakkelijk te lezen zijn.