Ga naar de inhoud

Actieplan BDF voor gelijkheid mannen/vrouwen met een handicap - Makkelijk te lezen

Het BDF is het Belgian Disability Forum.

Het BDF bestaat uit 18 Belgische verenigingen.

Het BDF verdedigt de rechten van personen met een handicap
en werkt op Europees niveau.

Europa heeft het advies van het BDF gevraagd
over wat te doen
voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen met een handicap.

Er zijn meer vrouwen met een handicap
dan mannen met een handicap.

Veel vrouwen en meisjes met een handicap
zijn het slachtoffer van misbruik.

Misbruik is het kwetsen van een andere persoon
op een gewelddadige manier.

Vrouwen met een handicap zijn meer slachtoffer van misbruik
dan mannen met een handicap.

Er is ook veel discriminatie tegen vrouwen met een handicap.

Discriminatie betekent iemand anders behandelen
omdat hij/zij anders is.

Bijvoorbeeld:

Ik ben een man,
dus ik krijg meer betaald.

Ik ben een vrouw,
dus ik krijg minder betaald.

Andere voorbeelden van discriminatie tegen vrouwen met een handicap:

 • Vrouwen en meisjes met een handicap 
  volgen niet dezelfde studies als mannen.

  Vrouwen met een handicap
  leren niet dezelfde beroepen als mannen.

  Vrouwen met een handicap
  moeten vaak thuis blijven.

  Vrouwen met een handicap
  leren vakken met weinig mogelijkheden.

  Het betekent dat het moeilijk is om een baan te vinden.

  Er werken minder vrouwen met een handicap
  dan mannen met een handicap.

  Vrouwen met een handicap zijn armer
  dan mannen met een handicap.

 • Er zijn veel minder vrouwelijke politici
  dan mannelijke politici.

Het BDF zegt dat er iets moet worden gedaan
om de discriminatie tussen mannen en vrouwen met een handicap
te stoppen.

Het BDF vraagt de Belgische regering iets te doen.

Het BDF vraagt ook Europa iets te doen.