Ga naar de inhoud

Actieplan BDF 2020 - Makkelijk te lezen

Voor 2020 hebben de verenigingen van het Belgian Disability Forum (BDF)
ervoor gekozen om veel te werken aan belangrijke zaken :

1. Internationaal Verdrag over de rechten
van personen met een handicap

A. In 2020 brengt België een verslag uit.

In dit verslag zegt België
wat het in de afgelopen 6 jaar heeft gedaan
om de autonomie en inclusie te verbeteren
bij personen met een handicap in België.

Dit is het Officiële Verslag van België.

Het BDF vraagt zijn verenigingen uit te leggen
wat er werkelijk gebeurt

in het dagelijks leven van personen met een handicap.

Het BDF gaat dit allemaal in een rapport zetten.

Dit is het Alternatieve Verslag van het BDF.

Daarna ontmoet het BDF veel belangrijke mensen die de situatie
van personen met een handicap kunnen helpen veranderen.

Het BDF gaat naar Genève (Zwitserland)
om de experts te vertellen wat er echt mis is.

De Voorzitter van het BDF gaat naar New York
om met andere landen te praten
en druk uit te oefenen op België om goed te werken.

B. Het BDF zal een advies uitbrengen over een zeer belangrijke tekst
voor het leven van personen met een handicap.

In deze tekst wordt uitgelegd
hoe mensen die personen met een handicap verdedigen
hen het best kunnen verdedigen.

2. Andere internationale verdragen over "Mensenrechten"

Veel internationale teksten
vertellen hoe mannen en vrouwen
gelukkig kunnen zijn
en rechten hebben die gerespecteerd moeten worden.

Het BDF zal ook uitleggen
waardoor personen met een handicap zich goed en gelukkig voelen.

Het BDF hoopt dat de ministers van België luisteren naar
wat er moet gedaan worden om personen met een handicap in België
gelukkiger te maken.

3. Vrij verkeer en toegankelijkheid in Europa

Het BDF wil dat de European Disability Card wordt gebruikt
in veel landen en op veel plaatsen
zodat personen met een handicap veel activiteiten kunnen doen
net als elke andere persoon.

4. Communicatie

In 2020 wil het BDF meer informatie geven.

Het BDF wil dat mensen de zaken begrijpen.

Het BDF zal proberen om veel informatie te vertalen in teksten
die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.

Conclusie

Voor het BDF is het van groot belang
dat de verenigingen goed uitleggen

wat personen met een handicap elke dag ervaren
en wat ze willen dat er verandert.

Het BDF zal blijven vragen om personen met een handicap
beter te respecteren
via Europese en Belgische beslissingen.