Ga naar de inhoud

02/07/2021 - Conferentie van Staten die partij zijn bij het UNCRPD


Het BDF en de NHRPH namen deel aan een online conferentie.

Het UNCRPD is het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
Het is een tekst die door vele landen is ondertekend
om te proberen de rechten van personen
met een handicap te eerbiedigen.

Het doel van deze conferentie was
om te praten over hoe we moeten handelen
tijdens crisissen zoals COVID
voor personen met een handicap:

 • Hoe te voorzien in de behoeften
  van personen met een handicap.
 • Hoe de rechten van personen met een handicap
  te beschermen in noodsituaties zoals COVID.
 • Hoe personen met een handicap in staat te stellen
  zelfstandig te zijn en deel te nemen aan het leven.
  Bijvoorbeeld door hun mening te geven.
 • Hoe een onderwijs inclusief te maken.
  Dit betekent een school voor iedereen.
 • Hoe overal toegankelijk te zijn tijdens de COVID-crisis.

Het BDF en de NHRPH hebben hun mening gegeven
aan de Belgische regering om hen te helpen
bij het schrijven van een officiële verklaring voor België.

Problemen tijdens COVID: 

 • Het ontvangen van zorg is ingewikkeld geweest
  voor personen met een handicap.
 • Personen met een handicap
  hebben niet genoeg informatie over COVID gehad.


Wat vindt het BDF:

 • Het BDF is blij dat België
  aan nieuwe projecten werkt
  voor personen met een handicap, zoals:
  • Het federaal plan voor personen met een handicap
  • Het economisch herstelplan
  • Het armoedebestrijdingsplan
  • Enz.
 • Het BDF wil dat de ministers
  een nieuwe conferentie organiseren
  om de nieuwe maatregelen toe te lichten.
  Een minister is iemand die het land leidt.
 • Het BDF zegt dat het belangrijk is
  om de mening te vragen van degenen
  die personen met een handicap helpen,
  zodat personen met een handicap
  niet meer vergeten worden in crisissituaties.