Ga naar de inhoud

13/07/2020 - Neem deel aan de enquête van het European Disability Forum (EDF)
over de zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap

Dit onderzoek van het European Disability Forum (EDF) verkent het zeer brede onderwerp van de belemmeringen voor zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap in het vervoer. Het betreft zowel de transportinfrastructuur, als deels ook de stedelijke omgeving, de transportvoertuigen, maar ook de diensten, de praktijken en de attitudes die belemmeringen voor mobiliteit kunnen opwerpen.

We zullen ons richten op gebieden waar momenteel geen of onvoldoende wetgeving van de Europese Unie (EU) is, zoals in het stadsvervoer, of waar de EU-wetgeving niet duidelijk genoeg is. Het doel is te onderzoeken waar nieuwe of toekomstige wetgevingsinitiatieven personen met een handicap zouden kunnen helpen en welke veranderingen de grootste impact zouden hebben.

De enquête loopt tot 31 augustus 2020.

Click here for the survey in English (the deadline has been extended to 31 August 2020)

Methodologie

De enquête is gericht op iedereen die zichzelf beschouwt als persoon met een handicap en/of belemmerd in zijn/haar zelfstandige mobiliteit in het dagelijks leven, met inbegrip van ouderen en personen met een tijdelijke beperking. Daarnaast staat het ook open voor mensen die om andere redenen mobiliteitsproblemen ondervinden, zoals zwangere vrouwen, mensen die met zware bagage reizen, ouders die met jonge kinderen reizen, enz. Hoewel deze mensen geen handicap hebben, hebben ze baat bij een betere toegankelijkheid en bij het wegnemen van de belemmeringen voor zelfstandige mobiliteit, wat in de gegevens tot uiting moet komen.

De vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen en bevatten zowel meerkeuze als open antwoordvelden. Wij vinden het belangrijk dat elke respondent meer in detail kan beschrijven welke barrières hij/zij is tegengekomen om het volledige scala aan situaties te bestrijken.

Aan het eind is er ook een vrij tekstveld voor opmerkingen om ervoor te zorgen dat we alle belangrijke onderwerpen hebben behandeld. De enquête kan volledig anoniem worden ingevuld, maar degenen die contactgegevens willen invullen voor verdere vragen, kunnen dat doen.

Verklaring gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Naast de antwoorden die u op de enquêtevragen geeft, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, via dit enquêteformulier.

Wij slaan deze gegevens veilig op tot 1 november 2020. Wij respecteren uw vertrouwen en beschermen uw privacy, dus we zullen uw gegevens nooit met derden delen. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeheerder: muriel.davia@edf-feph.org.

Persoonlijke informatie

Hulpmiddelen voor mobiliteit

Hulpdieren

21. Zo ja, welk soort hulpdier heeft u?

Stedelijke omgeving

33. Wat zijn de meest voorkomende obstakels?

Intermodaliteit en connectiviteit

Openbare informatie

Europese parkeerkaart

45. Wat zijn uw suggesties om het Europese parkeerkaartsysteem te verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kijken naar de toekomst

49. Zo ja, welke wijzigingen zijn het meest dringend om u in staat te stellen zelfstandig te reizen?

*Verplicht veld