Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - oktober 2018

Raad van Bestuur van het BDF van 9 oktober 2018

De Raad van Bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) kwam bijeen om de volgende agenda te behandelen:

  • Voortgang van de Europese onderhandelingen over de European Accessibility Act (EAA);
  • UNCRPD - 2e-3e verslag van België - voorbereiding van de vragenlijst van het BDF en de adviesraden van personen met een handicap;
  • Toespraak van het BDF op het 10e Congres van de Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie te Brussel, van 6 tot 9 november 2018;
  • Voorbereiding van de toespraak van het BDF op het Internationaal Congres over Toegankelijk Toerisme te Brussel op 1-2/10/2018;
  • SDG's - Bewustmakingscampagne - Forum - Brussel - 23/10/2018;
  • Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) – Toegankelijkheid van programma's voor mensen met een zintuiglijke handicap. Voorbereiding van de ontmoeting tussen het BDF en Minister Marcourt;
  • Voorbereiding van het memorandum over de Europese verkiezingen van 2019;
  • Vraag van DGHan – voorbereiding 03/12: Bewustmaking van dossiersbeheerders DG Han van de realiteit van de handicap.

Congres over Toegankelijk Toerisme - Brussel - 1 en 2 oktober 2018

Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF, en Emilie Desmet, penningmeester, namen het woord om de inclusieve filosofie van de European Disability Card (EDC) uit te leggen en de economische voordelen ervan te benadrukken. Volledige tekst;

Alle verslagen van de conferentie

UNCRPD - alternatief verslag - werkvergadering 23/10/2018

Tijdens de eerste verslaglegging over de uitvoering van het UNCRPD heeft het BDF een alternatief verslag ingediend en actief deelgenomen aan de constructieve dialoog in Genève.

Op 3 oktober 2014 heeft het Comité voor de rechten van personen met een handicap de conclusies van zijn analyse van de modaliteiten voor de uitvoering van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de personen met een handicap door België aan de Belgische regering meegedeeld.

In 21 aanbevelingen informeerde het Comité de Belgische beleidsmakers over de gebieden waarop dringend vooruitgang nodig was om de integratie van personen met een handicap in de Belgische samenleving te bevorderen.

België is nu begonnen aan een nieuwe evaluatieronde van de uitvoering van het UNCRPD en de follow-up van de aanbevelingen. Het BDF en de Gewestelijke Adviesraden voor personen met een handicap zijn op 23 oktober bijeengekomen met het BDF-secretariaat om de algemene context van dit werk te schetsen en de punten te identificeren die aan de VN-deskundigen zullen worden voorgesteld op de bijeenkomst in Genève van maart 2019.

In totaal zal de stuurgroep ten minste driemaal bijeenkomen om de vragen in te dienen die de deskundigen tegen februari 2019 verwachten. Meer informatie volgt in de volgende news.