Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – mei 2018

Instanties: Raad van beheer van het BDF van 8 mei 2018

De Raad van beheer van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft vergaderd als volgt:

  • Conseil Supérieur de l’audiovisuel – toegankelijkheid van televisieprogramma’s
  • EDF – Voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering te Vilnius
  • UNCRPD – General Comment over artikel 4.3: goedkeuring van het ontwerp van commentaar van het BDF
  • VN-Verdrag over de rechten van het kind - ontwerp van commentaar van het BDF: behandelingen van verzoeken tot wijziging ontvangen van lidorganisaties van het BDF
  • Richtlijn Webtoegankelijkheid – Voorbereiding van de vergadering van 4 juni 2018
  • ERA – Opleiding voor de uitvoering van het UNCRPD georganiseerd door ERA voor professionals inzake recht – Deelname van Anne Ketelaer voor het BDF
  • Ontmoeting BDF-NHRPH met de Staatssecretaris voor Personen met een beperking op 25 april : opvolging
  • Vergadering BDF-NHRPH met UNIA: informatie-uitwisseling over de grote lopende dossiers
  • Adviesraden van personen met een handicap: Werking van de Waalse Commissie Personen met een handicap
  • Dossier spoorweg en modaliteiten voor het gebruik van de Europese handicapkaart
 

UNCRPD – General Comment bij artikel 4.3 en 33.3: Schriftelijke bijdrage van het BDF

Op 15 mei 2018 heeft het BDF het secretariaat van de Verenigde Naties zijn schriftelijke bijdrage toegezonden over de General Comment bij artikel 4, lid 3, en artikel 33, lid 3, van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De deelname van personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen aan het besluitvormingsproces is van het allergrootste belang voor het BDF. De correcte uitvoering van deze twee artikelen door de federale regering en de deelgebieden zal een duidelijke impact hebben op de uitvoering van alle andere artikelen van het UNCRPD.

 

EDF – Jaarlijkse algemene vergadering

Op 26 en 27 mei 2018 vertegenwoordigden Emilie De Smet en Veerle Van Den Eede het BDF op de Algemene Vergadering van het EDF in Vilnius, Litouwen.

De openingsconferentie van de JAV was gericht op de uitvoering van de Webtoegankelijkheidsrichtlijn. Dit is een actuele kwestie voor het BDF, dat op 4 juni een werkvergadering organiseert met Fedict.

Een van de onderwerpen die een belangrijk debat op gang brachten, was de kwestie van organisaties van ouders van personen met een handicap die spreken namens de persoon zelf. Het standpunt van het BDF is dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de persoon met een handicap zich vrij kan uitdrukken. Soms is de beste stem die van de ouder. Er mag geen sprake zijn van exclusiviteit in welke zin dan ook. Er zijn echter garanties nodig om elk risico van misbruik te voorkomen.

Eén thema zal de komende jaren centraal komen te staan in de debatten : de beoordeling van de handicap. Als het de bedoeling is om te streven naar een gemeenschappelijke beoordeling in alle Europese landen, zal het BDF erover moeten waken dat dit niet gebeurt om besparingen door te voeren.