Ga naar de inhoud

Directo 14-12-2011

Opvang van zwaar hulpbehoevende personen

Een gezamenlijke procedure tegen de Belgische Staat

Al vele jaren klagen de ouderverenigingen het gebrek aan oplossingen aan qua opvang en begeleiding van hun (intussen volwassen) zwaar hulpbehoevende kinderen. Zij vragen met aandrang aan de Belgische gezagsdragers hun engagementen na te komen, zoals die vastgelegd werden in het kader van de internationale akkoorden.

Omwille van de inertie van de publieke overheid en de flagrante schending van de fundamentele rechten van de betrokken personen, hebben de Liga voor de Rechten van de Mens en 16 organisaties van personen met een handicap besloten een juridische actie in te leiden tegen de Belgische Staat bij het Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg.

Veel van de organisaties die mee deze collectieve klacht indienden zijn lid van het Belgian Disability Forum (BDF). Het BDF wenst deze informatie ruim te verspreiden onder zijn contacten.

Vanzelfsprekend zullen het European Disability Forum (EDF) en zijn leden de procedure met veel belangstelling volgen.