Ga naar de inhoud

De EU heeft het VN-verdrag geratificeerd

Op 23 december 2010 heeft de Europese Unie (EU) formeel het Verdrag van de Verenigde Naties geratificeerd. Het Belgian Disability Forum (BDF) is verheugd over die belangrijke gebeurtenis die de levensomstandigheden van iedere persoon met een handicap in Europa kan verbeteren.

Voortaan is er een wettelijk kader, een garantie dat de EU in de toekomst systematisch rekening zal houden met de rechten van de personen met een handicap (PMH), in totaal ongeveer 80 miljoen Europese burgers.

Concreet, alle instellingen van de EU moeten voortaan de waarden van het verdrag toepassen op alle beleidsvlakken waarvoor ze bevoegd zijn. De integratie van de handicap is nu verzekerd op vele vlakken, van vervoer tot tewerkstelling, van ICT (informatie- en communicatietechnologieën) tot ontwikkelingssamenwerking.

Ook in hun functioneren moeten de instellingen de verdragsregels toepassen: ze moeten hun gebouwen, werkaanbiedingen en communicatiebeleid toegankelijk maken voor personen met een handicap.

 

Een overwinning voor de Europese beweging van de personen met een handicap

Voor de Europese beweging van de personen met een handicap betekent dit een grote overwinning. Het European Disability Forum (EDF) heeft zwaar gelobbyd voor de ratificatie. De komende jaren wordt het verdrag immers een stevige hefboom voor zijn acties.

 

België kan terecht trots zijn

Voor de Belgische beweging van PMH geeft dit resultaat voldoening om nog een andere reden: de ratificatie is het concrete resultaat bij uitstek van het werk van het Belgische EU-voorzitterschap op het vlak van handicap.

Voor het BDF en zijn leden-verenigingen is dit eindpunt ook een begin:

  • De voltooiing van een bewustmakingstaak die een aanvang nam in 2002.
  • De aanvang van de implementatie van het Verdrag: we hebben een kader, nu moeten we het invullen!

Het BDF dringt er bij de Belgische regering op aan om Hongarije, dat het EU-voorzitterschap van België heeft overgenomen, te vragen werk te maken van de praktische uitvoering van het verdrag.

Daarbij moet eerst een centraal contactpunt aangeduid worden voor alle vragen over het verdrag. Dat orgaan levert dan de nodige antwoorden en coördineert de toepassing van de verdragsbeginselen.

Tot slot wil het BDF er nog op wijzen dat de PMH een rol moeten spelen bij de rapportering uit artikel 33 van het verdrag. Voor het Europees verslag werkt het BDF samen met het EDF. Ter herinnering, op Belgisch niveau voert het BDF een procedure in voor het verslag van de geboekte vooruitgang op het vlak van de toepassing van het verdrag in België.

Het BDF zal zelf het verslag van het maatschappelijk middenveld opstellen
 .