Ga naar de inhoud

De Commissaris voor de Rechten van de Mens zet de Belgischte regeringen onder druk

Naar aanleiding van zijn bezoek van een week in België in september 2015, waarbij hij de vzw Belgian Disability Forum (BDF) had ontmoet, heeft Nils Muižnieks, de Commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa de Belgische regeringen een verslag zonder toegevingen bezorgd.

Resultaat van grondig werk

Vijf dagen lang heeft Nils Muižnieks talrijke ontmoetingen gehad met de regeringen, de vertegenwoordigers van de voornaamste administraties en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, onder wie een gezamenlijke delegatie van het BDF en van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH).  

Hij was tevens zeer aandachtig, scherp en pragmatisch bij de vragen die hij heeft gesteld en de aanbevelingen die hij heeft geformuleerd voor België en zijn federale, gewest- en gemeenschapsregeringen.

« België leeft de rechten van personen met een handicap niet na wanneer het gaat om een zelfstandig leven en hun inclusie in de maatschappij. De uitvoering van de voorziene maatregelen om de situatie te verbeteren zou een prioriteit moeten zijn. »

Deze twee zinnen zijn een duidelijke samenvatting van wat de Muižnieks heeft vastgesteld.

Vijf aanbevelingen

Zijn rapport benadrukt zowel positieve als negatieve elementen en is aangevuld met vijf voornaamste aanbevelingen die België moeten helpen op weg naar een samenleving waarin de rechten van iedere mens worden geëerbiedigd.

  • Een duidelijke verbintenis aangaan voor gans België om kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs te integreren
  • Personen met een handicap zelf laten genieten van de financiële middelen die de instellingen worden toegekend; het aanbod van dichtbijgelegen voorzieningen uitbreiden
  • Ervoor zorgen dat de rechters die de wet betreffende de rechtsbekwaamheid moeten toepassen, een geschikte opleiding kunnen volgen
  • Geen opsluiting meer van personen die verplicht moeten worden behandeld in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  • De projecten voor nieuwe gespecialiseerde instellingen voor personen met intellectuele of psychosociale stoornissen, die een behandeling moeten volgen, snel uitvoeren
Ontmoeting tussen de Commissaris en de delegatie BDF-NHRPH (14/09/2015)