Ga naar de inhoud

23/09/2021- Persbericht: Geldautomaten - BATOPIN-netwerk

Personen met een handicap: weer het kind van de rekening!


Tegen eind 2024 zal een netwerk van bankneutrale geldautomaten het huidige netwerk van automaten van bankfilialen vervangen. Batopin, verantwoordelijk voor het project, verzekert dat de meerderheid van de Belgen toegang zal hebben tot een geldautomaat binnen een straal van minder dan 5 kilometer van hun woning.

De NHRPH en het BDF verwerp deze zuiver economische insteek, exponent van een doorgedreven digitalisering van het bankwezen en de financiële diensten.

In enkele jaren tijd is de kwaliteit van de dienstverlening dramatisch achteruitgegaan: sluiting van kantoren, inkrimping van personeel en begeleiding, beperking van loketdiensten, de verplichting om verrichtingen online uit te voeren, afschaffing van automaten voor het afdrukken van rekeninguittreksels en het uitvoeren van overschrijvingen, toenemende digitalisering van betalingen, ... En dit terwijl de klanten voor een groot aantal verrichtingen jaar na jaar hogere tarieven moeten betalen!

De aangekondigde maatregel is de zoveelste klap in het gelaat van honderdduizenden klanten. Om geld op te nemen moet je heen en terug tot 10 km afleggen! Veel personen met een handicap, ouderen en andere personen met een beperkte mobiliteit hebben niet eens een eigen auto of zijn niet in staat om zich te verplaatsen. Overigens is ook het openbaar vervoer onvoldoende toegankelijk voor deze verplaatsingen.

Met de nieuwe automaten kan alleen contant geld worden opgenomen en kunnen geen andere bankverrichtingen meer worden uitgevoerd. Met de sluiting van bankkantoren en de verdwijning van bankautomaten zullen transacties alleen nog via internet of mobiele toepassingen mogelijk zijn. Nu krijgen veel mensen nog hulp bij de geldautomaat. Weldra zullen zij volledig afhankelijk zijn van familie en vrienden. Dit is onaanvaardbaar en getuigt van minachting voor de klant. Die laatste moet nochtans blijven betalen voor een dienstverlening waarvan hij of zij geen gebruik kan maken!

De NHRPH heeft geen verdere informatie ontvangen over de toegankelijkheid van de automaten of van de lokalen waar die zullen worden geplaatst. Voorlopig is de maatschappij verre van toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Veel toestellen op de markt voldoen niet aan de normen voor fysieke, zintuiglijke en verstandelijke toegankelijkheid. Vanaf 2025 vallen deze toestellen onder een Europese richtlijn die de toegankelijkheid ervan regelt. Het geplande tijdschema doet vrezen dat automaten die vóór 2024 zijn geïnstalleerd nog vele jaren kunnen blijven staan en dus ontoegankelijk blijven voor rolstoelgebruikers, blinde en dove personen, personen met een kleine gestalte enz.

De NHRPH herinnert aan de belofte van de regering om niemand achter te laten. Ook herinnert de NHRPH aan het Federaal Actieplan Handicap van Minister Lalieux en aan de verbintenis 67 inzake de toegankelijkheid van bankdiensten.

De digitale kloof wordt met de dag breder en verergert op slinkse wijze armoede en uitsluiting!

De NHRPH en het BDF herinneren eraan dat alle basisdiensten toegankelijk moeten zijn voor alle burgers, en dat het aan de banken is om het nodige te doen om dit te verwezenlijken. 

Contact:

Ingrid Borré, ondervoorzitster van de NHRPH - 0475 51 90 54
Pierre Gyselinck, voorzitter van het BDF - 0475 58 63 91