Ga naar de inhoud

23/03/2021 - Voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling

 .

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is verheugd over het besluit van de federale regering om een plan voor duurzame ontwikkeling op te stellen. De minister die verantwoordelijk is voor deze zaak, kondigde aan dat het plan zou worden voorgelegd aan een grote verscheidenheid van burgers, organisaties, adviesraden en parlementen.

Meer info op news.belgium.be: 

Duurzame ontwikkeling moet het onderwerp worden van een wereldwijd bewustzijn, in alle geledingen van de samenleving. Elke subgroep van de samenleving moet er individueel en samen aan werken om duurzame ontwikkeling echt mogelijk te maken.

Dit is een zaak waarop het BDF al enkele jaren actief is: ontwikkeling kan alleen duurzaam zijn als er rekening wordt gehouden met de behoeften van de hele bevolking. Personen met een handicap (PH’s) moeten als actoren en begunstigden worden betrokken.

In dit stadium is de inhoud van het voorontwerp van plan nog niet beschikbaar, maar er werd aangekondigd dat het rekening zal houden met de economische, sociale en milieuaspecten, maar ook met het geslacht en het principe "laat niemand achter" (Leave no one behind).  

Overeenkomstig de beginselen van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD), moeten de adviesraden voor PH’s die op federaal en deelstaatniveau bestaan, bij de overlegronde worden betrokken, te beginnen met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

Het BDF wil dat het overleg zo snel mogelijk van start gaat, zodat de adviesraden met al hun leden diepgaand werk kunnen verrichten.

 .