Ga naar de inhoud

17/03/2022 - Algemene vergadering van het BDF: voor een "mensvriendelijke" digitalisering


In een eerste fase heeft de Algemene Vergadering van het BDF de balans van het afgelopen jaar opgemaakt door haar activiteitenverslag goed te keuren. Daarnaast heeft ze de planning van haar werkzaamheden gevalideerd door haar actieplan voor het jaar 2022 goed te keuren.

In een tweede fase heeft de Algemene Vergadering een actuele kwestie besproken: de impact van het toenemende gebruik van digitale technologieën op het leven van personen met een handicap. Het BDF had hiervoor de volgende mensen uitgenodigd:

  • De heer Albert Prévos, lid van het bestuur van het European Disability Forum (EDF)
  • Mevrouw Louise Culot, analyse- en onderzoeksmedewerker van Lire et Ecrire Communauté française
  • De heer Olivier Magritte, coördinator van het Belgian Disability Forum vzw (BDF)
  • Mevrouw Leen De Cort, coördinator van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise van Consumentenorganisaties (BV-OECO)

Er werden ook politici uitgenodigd om aan deze uitwisseling deel te nemen. Geen enkel Belgische lid van het Europees Parlement, noch de staatssecretaris voor Digitalisering zijn echter op de uitnodiging ingegaan.

Een digitalisering die door alle verenigingen in vraag wordt gesteld

De vier sprekers hebben hun licht laten schijnen over de huidige situatie en de gevolgen die nu reeds kunnen worden waargenomen en verwacht.

Albert Prévos belichtte de regelgevende teksten die op het niveau van de Europese Unie zijn afgerond en besproken. Hij gaf duiding bij deze teksten en onderstreepte tegelijkertijd de gevaren van een benadering die te zeer gericht is op de logica van de "markt". De menselijke aspecten en het ethische kader worden te vaak geminimaliseerd.

Louise Culot benadrukte dat digitale toegankelijkheid geen garantie is voor gelijkheid van alle burgers. De dematerialisatie van de diensten van algemeen belang, nog verergerd door de gezondheidscrisis, heeft 4 op de 10 Belgen in een kwetsbare situatie gebracht. Het exclusieve gebruik van digitale technologie om toegang te krijgen tot diensten legt een dubbele verantwoordelijkheid op de schouders van de burger: zichzelf voorzien van digitale technologie en ermee leren omgaan. De gevolgen zijn bijzonder ernstig op gebied van de "non take-up van rechten" door een groot deel van de bevolking. Dit geldt in het bijzonder voor analfabeten, een groot deel van de personen met een handicap en een overgrote meerderheid van de ouderen.

Olivier Magritte gebruikte het voorbeeld van de European Accessibility Act om aan te tonen in welke mate Europese en nationale wetgevers hun hele benadering van de werkelijkheid reduceren tot uitsluitend digitale aspecten. De versnelling op gebied van digitalisering is exponentieel. Digitalisering opent deuren, maar garandeert geen toegang voor iedereen. Alternatieve oplossingen worden steeds meer verwaarloosd of zelfs weggegooid. Het BDF vraagt de politieke wereld een inclusieve digitalisering door te voeren: ten dienste van de mensen!

Leen De Cort nam nota van de punten die gemaakt werden. Zij zal ervoor zorgen dat hiermee rekening wordt gehouden in de studie over digitale inclusie die BV-OECO aan het opstellen is. Sommige daarvan zullen in de regelgeving moeten worden opgenomen. Andere kunnen worden aangepakt via bewustmaking en een betere opleiding van verschillende doelgroepen op gebied van digitale hulpmiddelen. Er moet ook terdege rekening worden gehouden met het tempo van de digitale ontwikkelingen.

In haar conclusie kondigde mevrouw Gisèle Marlière aan dat het BDF het initiatief zal nemen om de krachten van de vrijwilligerssector te bundelen ten voordele van een inclusieve digitale aanpak.

Burgers die niet gehoord worden...

Toevallig viel de algemene vergadering samen met de Europese week van artificiële intelligentie. BOSA organiseerde voor de federale overheid een hele week rond dit thema. Het zou interessant zijn geweest indien de Europese AI-week de vragen had opgenomen die tijdens de uitwisseling van het BDF naar voren kwamen…