Ga naar de inhoud

14/08/2020 - Het BDF helpt bij de voorbereiding van de EU-strategie voor de rechten van het kind

De Europese Commissie (EC) werkt momenteel aan haar strategie voor de rechten van het kind voor de periode 2021-2024. Het BDF heeft geantwoord op de online-raadpleging van de EC om eraan te herinneren dat deze strategie ook de rechten en behoeften van kinderen met een handicap moet omvatten.

Opkomen voor de rechten van kinderen met een handicap in alle omstandigheden

Het BDF wees op negen belangrijke actiegebieden:  :

  • Naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)
  • Gegevensverzameling
  • Raadpleging van kinderen met een handicap over beslissingen die hen aangaan
  • Strategie├źn voor de invoering van inclusief onderwijs
  • Toegang tot vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen
  • Uitroeiing van armoede onder kinderen met een handicap
  • Het kiezen van de juiste leefomgeving voor kinderen en hun gezinnen
  • Bescherming van alle kinderen tegen geweld
  • Strijd tegen gekruiste discriminatie

Het antwoord van het BDF

De online-raadpleging kon slechts in maximaal 5000 tekens worden beantwoord.

Lees hier de tekst van de bijdrage van het BDF