Ga naar de inhoud

08/03/2020 - Internationale Vrouwendag:
ook voor vrouwen en meisjes met een handicap

Zondag 8 maart werd de Internationale Vrouwendag gevierd. De nadruk ligt op de noodzaak om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen.

Elk jaar wordt er voor deze dag een thema gekozen. Voor 2020 is het thema « Ik ben van de Generatie Gelijkheid: Voor vrouwenrechten en een egalitaire toekomst ».

België heeft vele internationale verdragen geratificeerd, waaronder het Verdrag van Istanbul (GREVIO-comité), het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW-comité) en de Verklaring en het Actieplatform van Peking (Commissie voor de Status van de Vrouw CSW).

Toch worden vrouwen en meisjes met een handicap nog steeds gediscrimineerd, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot werk en opleiding. Ze zijn ook bijzonder kwetsbaar voor fysiek en seksueel geweld vanwege hun handicap.

Het BDF en de Belgische adviesraden hebben deze discriminatie aan de kaak gesteld in alternatieve verslagen in het kader van het CEDAW-verdrag en hebben een bijdrage geleverd aan het GREVIO-comité.

Het BDF herinnert eraan dat België een concreet beleid en concrete acties moet voeren om dit onrecht tegen vrouwen te bestrijden. Vrouwen en meisjes met een handicap hebben het recht om hun plaats in de maatschappij in te nemen en een waardig leven te leiden.