Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waarin iedereen zijn plaats heeft

Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

13/07/2020 - Neem deel aan enquête over de zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap

Dit onderzoek van het European Disability Forum (EDF) verkent het zeer brede onderwerp van de belemmeringen voor zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap in het vervoer. Het betreft zowel de transportinfrastructuur, als deels ook de stedelijke omgeving, de transportvoertuigen, maar ook de diensten, de praktijken en de attitudes die belemmeringen voor mobiliteit kunnen opwerpen.

Help ons en neem deel aan de enquête!

 

06/07/2020 - Voorbereiding van de Europese strategie
voor personen met een handicap voor de periode na 2020

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is verheugd dat, ondanks een vertraging als gevolg van de Covid-19-crisis, de voorbereiding van de Europese strategie ten gunste van personen met een handicap voor de periode na 2020 blijft vorderen, met de aanneming van een resolutie van het Europees Parlement.

Op 23 juni 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen die grotendeels de verwachtingen van het European Disability Forum (EDF) overneemt over de toekomstige Europese strategie ten gunste van personen met een handicap.

Lees verder

 

19/05/2020 - 2021, het Europees Jaar van de spoorwegen:
het BDF steunt het project van de Commissie

De Europese Commissie wil van 2021 het Europese Jaar van de spoorwegen maken. Het Belgian Disability Forum (BDF) reageerde positief op de online enquête van de Commissie. Een kopie is verstuurd naar de Voorzitter van het Europees Parlement, naar het Kroatisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en naar de Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal.

Het BDF is van mening dat het Europees Jaar van de Spoorwegen 2021 de gelegenheid biedt om vier belangrijke zaken voor personen met een handicap onder de aandacht te brengen. Deze aspecten heeft de Commissie onvoldoende in haar prioriteiten benadrukt.

Lees verder

 

06/05/2020 - COVID-19: "De pandemie treft een miljard personen met een handicap wereldwijd", aldus de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres

In het licht van de onevenredige dreiging die Covid-19 voor personen met een handicap vormt, stelt de VN een reactie voor die geleid wordt door de mensenrechten en die gericht is op vier actieterreinen:

  1. De integratie van handicap in alle reacties waarborgen met gerichte acties
  2. De toegankelijkheid van informatie, faciliteiten, diensten en programma's waarborgen als onderdeel van de reactie op Covid-19
  3. Zorgen voor zinvol overleg met en actieve deelname van personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen in alle stadia van de reactie- en herstelinspanningen
  4. Mechanismen voor verantwoording vastleggen om ervoor te zorgen dat handicap in de reactie op Covid-19 wordt opgenomen

Lees het artikel van UN News (in het Engels)

 

Personen met een handicap en COVID-19: Aanbevelingen van de WHO

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) herinnert eraan dat pandemieën een veel grotere impact kunnen hebben op mensen met een handicap dan op de rest van de bevolking. Dit effect kan echter worden beperkt als de belangrijkste belanghebbenden eenvoudige beschermingsmaatregelen nemen.

Meer weten

 

COVID-19: Makkelijk te lezen informatie over het coronavirus

Inclusion heeft een "makkelijk te lezen" tekst over het coronavirus voorbereid.
Ook de instructies om het virus te vermijden, komen aan bod:
Coronavirus - makkelijk te lezen

U kan ook een video-animatie bekijken met tips
om de verspreiding van het coronavirus te beperken:
Download hier de animatie met tips

 

Interview met een BDF-lid: Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH)

Elke maand presenteren we een BDF-lid aan de hand van 3 kernvragen:

  1. Wat is de opdracht van uw vereniging?
  2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?
  3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Deze maand komt de vzw Vereniging personen met een handicap (VFG) aan bod.

Lees hier het interview

 

Meer nieuws over het BDF? Ga naar het nieuwsoverzicht