Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Belgian Disability Forum (BDF) wordt verkozen door de leden van de Algemene vergadering. De leden van de Raad van Bestuur kiezen in hun midden een Voorzitter, een Algemeen Secretaris, een penningmeester en 3 ondervoorzitters. Samen vormen zij het bureau van het BDF

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Pierre Gyselinck, Voorzitter
  • Gisèle Marlière, Algemeen secretaris
  • Thomas Dabeux, Ondervoorzitter
  • Peter Schlembach, Ondervoorzitter
  • Veerle Van Den Eede, Ondervoorzitster
  • Emilie De Smet, Penningmeester

Het huidige mandaat van de Raad van Bestuur loopt af in 2022

 .