Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) van het Belgian Disability Forum (BDF) oefent alle rechten van de vereniging uit:

  • de AV benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur
  • de AV beslist over het jaarlijkse actieplan van het BDF
  • de AV keurt de rekeningen en begrotingen goed

De AV bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen die lid zijn van het BDF

De AV komt minimaal een keer per jaar samen

 .