Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Structuur

Het Belgian Disability Forum (BDF) is georganiseerd volgens het model dat de Belgische wetgeving voorziet voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw):

  • de Algemene Vergadering beschikt over alle rechten
  • de Raad van Bestuur is belast met het bestuur
  • het Bureau is belast met de uitvoering van de beslissingen
  • het secretariaat ondersteunt de verschillende organen op administratief en prospectief vlak
  • in de statuten staan de rechten en plichten van de verschillende onderdelen van de vzw gespecifieerd
 .