Ga naar de inhoud

Verslag IVESCR

Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft een actieve rol in dit systeem, die de levensomstandigheden van personen met een handicap kan verbeteren.

Het internationaal controlesysteem

Volgens het internationaal controlesysteem moeten de Staten die partij zijn om de vier jaar een verslag voorleggen aan het Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR). In dit verslag moeten de maatregelen worden uitgelegd die de Staat die partij is heeft genomen om zijn verplichtingen die voortvloeien uit het IVESCR te kunnen nakomen.

Het IVESCR baseert zich op dit verslag en op de alternatieve verslagen, onder andere afkomstig van het maatschappelijk middenveld, om voorstellen van algemene aard en/of aanbevelingen voor de Staat die partij is te publiceren.

Onderzoek van België door het CESCR (2013)

Het CESCR heeft het 4de verslag van België onderzocht tijdens zijn zittingen van 21 tot 24 mei 2013 en van 4 tot 29 november 2013.

Link naar het 4de Belgisch verslag (FR of EN) :

Tijdens dezelfde zittingen heeft het CESCR ook rekening gehouden met het alternatief verslag van het Belgian Disability Forum vzw (BDF), opgesteld in samenwerking met de verschillende adviesraden en neergelegd in maart 2013.

Opmerkingen en aanbevelingen van het CESCR voor België (2013)

Het CESCR heeft zijn eindopmerkingen en zijn aanbevelingen op 23 december 2013 kenbaar gemaakt.

Link naar de eindopmerkingen van het Comité :