Ga naar de inhoud

Verklaring van Beijing - Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW)

De Verklaring en het Actieprogramma van Beijing van 1995 is een programma voor de empowerment van vrouwen. Dit actieprogramma is zeer uitgebreid en biedt begeleiding en inspiratie voor het invoeren van gendergelijkheid en mensenrechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. De tekst ontleent zijn naam aan de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Beijing, China plaatsvond.

Het actieprogramma bestrijkt 12 domeinen:

 1. armoede
 2. onderwijs en opleiding
 3. gezondheid
 4. geweld
 5. gewapende conflicten
 6. economie
 7. macht en besluitvorming
 8. institutionele mechanismen
 9. mensenrechten
 10. media
 11. milieu
 12. meisjes 

Sinds 1995 moeten de staten om de vijf jaar een nationale evaluatie maken van de vorderingen en uitdagingen bij de uitvoering van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking.

Elk jaar wordt de functionele commissie (CSW) van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties georganiseerd, die zich uitsluitend wijdt aan het bevorderen van de positie van de vrouw en het bereiken van gendergelijkheid. De commissie komt bijeen om de gemaakte vorderingen te beoordelen, de uitdagingen te bepalen en beleidsaanbevelingen te formuleren.

Het BDF neemt deel aan de informatievergaderingen op Belgisch niveau. Deze vergaderingen worden georganiseerd door het Directoraat Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken. Zij hebben tot doel het standpunt van België voor te bereiden en informatie te verzamelen over de thema's van de verklaring. Vertegenwoordigers van de Belgische regering en het maatschappelijk middenveld worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdens de zitting van januari 2020 vestigde het BDF de aandacht op de bijzonder moeilijke leefomstandigheden van vrouwen en meisjes met een handicap. Het BDF verwees naar zijn alternatief verslag dat aan het CEDAW-comité is voorgelegd, evenals een bijdrage aan de GREVIO-expertgroep (Verdrag van Istanbul).

Op 21 januari 2021 heeft het BDF opnieuw deelgenomen aan de jaarlijkse informatievergadering van de FOD Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de 65ste zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW65, Verenigde Naties) die zal plaatsvinden van 15 tot en met 26 maart 2021. Tijdens deze vergadering benadrukte het BDF de vele discriminaties die vrouwen en meisjes met een handicap treffen. Zie de bijdrage van het BDF aan de Commissie voor de Status van Vrouwen.