Ga naar de inhoud

UPO-verslag

De situatie van België werd onderzocht tijdens de 24ste zitting van de Raad voor de rechten van de mens, die in januari 2016 heeft plaatsgehad.

In juni 2015 heeft het BDF, in samenwerking met de verschillende adviesorganen, een alternatief verslag voor de VN-deskundigen opgemaakt en gecoördineerd.

Hij heeft bijzonder de nadruk gelegd op:

  • mainstreaming van de handicap op verschillende gebieden en op zijn concrete gevolgen: de deelname van het maatschappelijk middenveld, de nieuwe wetgevingen en de noodzaak te beschikken over bruikbare statistische gegevens
  • onderwijs en de daaraan verbonden uitdagingen, zowel in het gewoon als in het gespecialiseerd onderwijs, met inbegrip van het aanleren van de gebarentaal, de opleiding van het onderwijzend personeel, de overgang van de school naar het arbeidsmilieu, de toegang tot informatie en het gebrek aan onderwijs
  • de tewerkstelling van personen met een handicap in de openbare, de privé- en de beschutte sector
  • de levensstandaard en de toegang tot dezelfde rechten voor iedereen, ongeacht de leeftijd (redelijk inkomen, gesubsidieerde hulp en betaalbare en aangepaste huisvesting)
  • de aanhoudende problemen wat betreft de ontoegankelijkheid van de vervoersmiddelen en van de openbare gebouwen

1ste alternatief verslag van het BDF - UPO (januari 2016)

 

Op 8 oktober 2020 hebben het BDF en de adviesraden voor personen met een handicap op federaal niveau een alternatief verslag ingediend voor het vrijwillig tussentijds verslag van de 2de cyclus van het UPO van België.

In het verslag wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van concreet beleid en concrete maatregelen om vooruitgang te boeken op het gebied van de integratie van personen met een handicap en om de ontzegging van hun rechten op een groot aantal gebieden van het dagelijks leven te bestrijden.

2de alternatief verslag van het BDF - UPO (oktober 2020)

Feedback: in januari 2016 ontving België 232 aanbevelingen van de VN-deskundigen. De Belgische autoriteiten hebben hun tussentijds verslag over de tweede cyclus van de UPO in december 2019 ingediend.

Naar aanleiding van dit verslag hebben het BDF en de verschillende adviesraden voor personen met een handicap besloten een alternatief verslag in te dienen. Het is het resultaat van een brede discussie en consensus tussen alle medeondertekenaars. Het verslag richt zich op bepaalde thema's, omdat de VN het aantal woorden per verslag beperkt.

Een nieuw onderzoek (3de cyclus) voor België is gepland voor januari 2021.