Ga naar de inhoud

UPO: Tekst

Het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) is niet eigenlijk een tekst. Het gaat om een proces waarbij de lidstaat verslagen moet opmaken, het maatschappelijk middenveld  alternatieve verslagen en het Comité voor de rechten van de mens aanbevelingen.

In 2011 heeft België zijn eerste nationaal verslag ingediend in het kader van het  « Universeel Periodiek Onderzoek ».

1ste verslag van België - UPO (16/02/2011)

Op basis van dit verslag heeft de Raad voor de rechten van de mens 121 aanbevelingen voor de Belgische Staat geformuleerd.

België heeft 88 van de 121 geformuleerde aanbevelingen aanvaard en heeft zich ertoe verbonden ze na te leven.

Een van deze aanbevelingen, de 22ste, had betrekking op het beleid voor personen met een handicap:

Aanbeveling 22:

« Zorgen voor de volledige integratie van personen met een handicap in het sociaaleconomisch en politiek leven, met onder andere een gelijke toegang tot arbeid, de bevordering van hun recht op onderwijs, de toekenning van toereikende hulpmiddelen voor de verzorging en de ondersteuning van kinderen met   psychosociale handicaps in hun gezin en in hun leefomgeving, en ten slotte, ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot de vervoersmiddelen en de openbare gebouwen. »

Een tussentijds verslag werd opgemaakt door België in september 2013, waarin een stand van zaken van de uitvoering van deze aanbeveling werd gegeven.

Tussentijds verslag van België over aanbeveling 22 - UPO (01/09/2013)