Ga naar de inhoud

UNCRPD : De algemene commentaren

Het Comité voor de rechten van personen met een handicap (hierna "het comité" genoemd) formuleert regelmatig algemene commentaren (GC’s voor “general comments” in het Engels) over een of meer artikelen van het Verdrag.

Deze Algemene commentaren zijn toelichtende teksten die de werkelijke reikwijdte van het artikel of de artikelen in kwestie specificeren. Voor het opstellen van een Algemeen commentaar wordt de volgende participatieve procedure gevolgd:

  • Het Comité publiceert een ontwerp van Algemeen commentaar
  • Het middenveld heeft de mogelijkheid Inzendingen aan het Comité te bezorgen
  • De Algemeen commentaar wordt definitief gepubliceerd

De voorwaarden en termijnen van deze drie fasen zijn variabel. Ze worden uiteengezet op de website van de Verenigde Naties : Algemene commentaren - Comité voor de rechten van personen met een handicap

Waar mogelijk neemt het BDF deel aan het redactieproces van de Algemene commentaren.

Onderstaande tabel geeft u toegang tot de verschillende werkdocumenten en einddocumenten:

Artikel
UNCRPD

Voorstel
van GC

Inzending 
BDF

Definitieve GC

Invoering in België

4.3

2018-03-16

2018-05-15

 

 

5

 

2017-04-12

2018-03-09

 

6

 

 

2016-08-26

 

9

 

 

2014-04-11

 

12

 

 

2014-04-11

2018-01-26

 

19

 

 

2017-08-31

Standpuntnota NHRPH in voorbereiding
(in samenwerking met het BDF)

24

 

2015-03-19 

2016-08-26

 

33.3

2018-03-16

2018-05-15