Ga naar de inhoud

Toepassing/opvolging

Toepassing

Artikel 33 legt uit hoe de Staten die het Verdrag hebben geratificeerd de opvolging en de monitoring van de concrete uitvoering van het Verdrag moeten organiseren.

In België zijn voor de uitvoering van artikel 33 de volgende organen opgericht of aangewezen: 

Opvolging

Na het initiatief te hebben genomen voor de opmaak en de coördinatie van een alternatief verslag, heeft het BDF de fakkel doorgegeven aan de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH), die bevoegd is op federaal niveau, en aan de representatieve structuren van de deelgebieden.