Ga naar de inhoud

Periodiek verslag

Eerste periodiek verslag van België

In juli 2011 heeft België zijn eerste periodiek verslag aan het Comité voor de rechten van de personen met een handicap (art. 32 van de UNCRPD) bezorgd. In dit verslag moest België uitleggen hoe het het verdrag heeft toegepast.

Het alternatief verslag: een belangrijke hefboom

Volgens de algemene werking van de VN kunnen de middenveldorganisaties een alternatief verslag bezorgen aan het Comité voor de rechten van de personen met een handicap.

In overeenstemming met de federale en gefedereerde representatieve structuren van de personen met een handicap heeft het Belgian Disability Forum (BDF) op 27/10/2010 beslist een alternatief verslag op te stellen.

Het oorspronkelijke verslag van België werd op 18 en 19 september 2014 onderzocht en heeft een invloed gehad op de werkzaamheden van het BDF het gans jaar lang: publicatie van het alternatief verslag, voorstelling van dit verslag aan het Comité inzake de rechten van personen met een handicap, reactie op de vragen van dit Comité aan de Belgische Staat, aanwezigheid bij de ”constructieve dialoog” en opvolging van de aanbevelingen van het Comité inzake de rechten van personen met een handicap voor de Belgische Staat.

Op 3 oktober 2014 heeft het Comité inzake de rechten van personen met een handicap de conclusies van zijn analyse van de Belgische uitvoeringsmodaliteiten voor het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan de Belgische Staat bezorgd.

In 21 aanbevelingen geeft het Comité de Belgische beleidsmakers aan in welke domeinen prioritaire vooruitgang nodig is voor een betere inclusie van personen met een handicap in de Belgische maatschappij.

In de conclusies van het Comité inzake de rechten van personen met een handicap wordt vermeld dat het volgende tussentijds verslag van België verwacht wordt in augustus 2019. Het schetst, op die manier, het werk dat de Belgische overheden en het BDF de komende jaren moeten verrichten.