Ga naar de inhoud

IVESCR - Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten

Het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele rechten werd goedgekeurd in New York op 16 december 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is in werking getreden na de bekrachtiging ervan door vijfendertig staten op 3 januari 1976.

Het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele rechten bevat enkele van de belangrijkste internationale wettelijke bepalingen waarbij economische, sociale en culturele rechten worden ingesteld.