Ga naar de inhoud

IVESCR : de tekst

Het Verdrag omvat in totaal 5 delen en 31 artikelen betreffende het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, het recht op gelijkheid tussen man en vrouw voor de in dit verdrag vermelde rechten, het recht op arbeid, het recht op rechtvaardige en gunstige arbeidsomstandigheden, het recht op aansluiting bij een vakvereniging, het stakingsrecht, het socialezekerheidsrecht...

De volgende rechten zijn beschermd:

 • art. 1: zelfbeschikkingsrecht van de volkeren
 • art. 3: gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van economische, culturele en sociale rechten
 • art. 6: recht op arbeid, op beroepskeuze, op opleiding, enz.
 • art. 7: rechtvaardige en gunstige arbeidsomstandigheden
 • art. 8: vrijheid van vereniging, recht op aansluiting bij een vakvereniging en stakingsrecht
 • art. 9: socialezekerheidsrecht
 • art. 11 par. 1: recht op een bevredigende levensstandaard voor zichzelf en voor het gezin, met inbegrip van voldoende voeding, kleding, huisvesting
 • art. 11 par. 2: recht om geen honger te moeten lijden en voedselveiligheid
 • art. 12: recht op een betere gezondheidstoestand, gezondheidsveiligheid en universele ziekteverzekering
 • art. 13: recht op onderwijs, met inbegrip van de geleidelijke invoering van gratis secundair en hoger onderwijs
 • art. 14: volledig gratis basisonderwijs voor iedereen
 • art. 15: culturele rechten