Ga naar de inhoud

IVBPR - Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten

Het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) werd op 16 december 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurd. Na de bekrachtiging ervan door 35 Staten trad het Verdrag in versie II in werking op 23 maart 1976.

Het IVBPR beschermt individuen tegen de inmenging van de Staat met betrekking tot hun rechten en vrijheden, met name het recht op leven, het recht op vrijheid, het verbod op foltering, enz.

Het vormt de tegenhanger van het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESCR).

Het Verdrag is in principe rechtstreeks toepasbaar bij de rechtbanken van de Staten die het hebben ondertekend.

Belgi√ę bekrachtigde het IVBPR op 21 april 1983.