Ga naar de inhoud

Handicap en SDG: Doelstelling 11 - Inclusieve, veerkrachtige, duurzame steden

Bekijk de 7de video van de BDF-campagne "Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en handicap"

De volledige titel van doelstelling 11 luidt als volgt: “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”.

Heel wat personen leven in de stad en in dorpen. Zij zijn zo georganiseerd dat personen gemakkelijk heel wat zaken kunnen vinden: winkels, scholen, bibliotheken, elektriciteit, water, vervoer, huisvesting, …

In steden en dorpen moeten personen

  • veilig zijn
  • zich gemakkelijk kunnen verplaatsen
  • zo dicht mogelijk toegang hebben tot essentiële basisdiensten
  • niet lijden onder vervuiling

In België kunnen heel wat personen met een handicap niet kiezen wat ze met hun leven willen doen: zij hebben geen keuze tussen verschillende mogelijkheden of zij hebben geen hulp om te beslissen wat ze willen.

Meer weten over Doelstelling 11 (PDF)

Meer weten over de BDF-campagne "Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en handicap"

 .