Ga naar de inhoud

Europa en UNCRPD

De Europese Unie heeft het verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap ondertekend.

Op 30/07/2007 ondertekende de Europese Unie het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het was voor het eerst dat de EU een VN-verdrag tekende.

 

De Europese unie heeft het VN-verdrag geratificeerd

Op 23 december 2010 heeft de Europese Unie (EU) formeel het Verdrag van de Verenigde Naties geratificeerd. Dit is een belangrijke gebeurtenis dat de levensomstandigheden van iedere persoon met een handicap in Europa kan verbeteren.

Het ratificeringsproces was geen eenvoudig proces, want het was de eerste keer. Alles moest dus nog 'uitgevonden' worden. De Europese Unie en haar 27 staten moesten het eens worden over de grenzen van ieders respectieve bevoegdheden op het vlak van de implementatie van de Verdragtekst.

Voortaan is er een wettelijk kader, een garantie dat de EU in de toekomst systematisch rekening zal houden met de rechten van de personen met een handicap (PMH), in totaal ongeveer 80 miljoen Europese burgers.

Concreet, alle instellingen van de EU moeten voortaan de waarden van het verdrag toepassen op alle beleidsvlakken waarvoor ze bevoegd zijn. De integratie van de handicap is nu verzekerd op vele vlakken, van vervoer tot tewerkstelling, van ICT (informatie- en communicatietechnologieën) tot ontwikkelingssamenwerking. Vanaf nu moeten alle reglementen, richtlijnen, aanbevelingen en Europese programma's in overeenstemming zijn met de artikelen van het UNCRPD.

Ook in hun functioneren moeten de instellingen de verdragsregels toepassen: ze moeten hun gebouwen, werkaanbiedingen en communicatiebeleid toegankelijk maken voor personen met een handicap.

De ratificering zal belangrijke gevolgen hebben: vanaf dan moeten alle reglementen, richtlijnen, aanbevelingen en Europese programma's in overeenstemming zijn met de artikelen van het UNCRPD.

 

Europa en het facultatieve protocol

Aangezien enkele lidstaten zich hier categoriek tegen verzetten, heeft de EU het facultatieve protocol bij het UNCRPD jammer genoeg niet kunnen ondertekenen. Dat betekent dat particulieren of groepen van particulieren niet het recht zullen hebben een verzoekschrift te richten aan het Comité van de rechten van de personen met een handicap.

Het BDF betreurt die situatie en zal het European Disability Forum (EDF) steunen bij al zijn stappen om de EU het facultatieve protocol te laten ondertekenen.

 .