Ga naar de inhoud

ESH : Verslag

Controlesysteem

Het herzien Europees Sociaal Handvest (ESH) legt een controlesysteem vast voor de vorderingen bij het uitvoeren van de mensenrechten door de Staten die Partij zijn.

Dit controlesysteem verloopt in cycli van een jaar. Elke cyclus betreft een deel van de thema's die behandeld worden in het Herziene Europees Sociaal Handvest (bestaat alleen in het Frans).

Elke Staat die Partij is, moet een jaarverslag bezorgen aan het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR) met uitleg over de manier waarop de rechten die dat jaar aan bod komen worden uitgevoerd in die staat.

 

De verslagen van België over de toepassing van het ESH

In het kader van een rapportensysteem bezorgen de Staten partijen regelmatig een rapport over de toepassing van het Handvest, in rechte en in feite.

  • In 2015 heeft België zijn 10de nationaal verslag uitgebracht: het ging over tewerkstelling, opleiding en gelijke kansen
  • In 2016 ging het 11de nationaal verslag over gezondheid, sociale zekerheid en sociale bescherming
 

Commentaar van het BDF en van de Adviesraden

Het controlesysteem biedt het maatschappelijk middenveld ook de mogelijkheid het ECSR commentaar over het officiële verslag van de Staat te bezorgen.

De vzw Belgian Disability Forum (BDF) heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) de volgende opmerkingen over de uitvoering van het Europees Sociaal Handvest bezorgd:

 

Aanbevelingen van het ECSR aan de Belgische Staat

Op grond van het verslag van de Staat en het commentaar van het maatschappelijk middenveld zal het ECSR aanbevelingen bezorgen aan de betrokken Staat.

De Staten die Partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen uit het Handvest na te leven en de aanbevelingen van het ECSR te volgen. Niettemin gaat het wel degelijk om "aanbevelingen". Zij zijn dus niet bindend.

Toch hebben de aanbevelingen van het Europees Comité voor sociale rechten een impact op het imago: geen enkele regering krijgt graag internationale aanbevelingen die haar tekortkomingen aan het licht stellen.