Ga naar de inhoud

ESH: de tekst

Het herzien Europees Sociaal Handvest betreft voornamelijk "sociale rechten":

 • huisvesting;
 • gezondheid;
 • onderwijs;
 • werkgelegenheid;
 • werkomstandigheden;
 • arbeidstijdvermindering;
 • stakingsrecht;
 • collectieve overeenkomst;
 • gelijk loon voor gelijk werk;
 • moederschapsuitkering;
 • juridische en sociale bescherming;
 • maatschappelijke dienstverlening;
 • verkeer van personen;
 • non-discriminatie;
 • bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting;
 • rechten van migrerende werknemers;
 • rechten van personen met een handicap.

België heeft het herzien Europees Sociaal Handvest op 3 mei 1996 ondertekend en op 2 maart 2004 geratificeerd.